Avlimil-gebruiksaanwijzing

Sarah A. Boone, Ph.D. Pharm. Wetenschappen, Kelly M. Shields, Dr. Farm. Ph.D., Ohio University School of Pharmacy

Vrouwelijke seksuele disfunctie (FSD) is een complexe en slecht begrepen toestand. Factoren die de seksuele respons van vrouwen beïnvloeden, zijn divers en omvatten relaties en atmosfeer in het gezin, financiële moeilijkheden, angsten, seksuele identificatie, enz.

Seksuele disfunctie komt vaker voor bij vrouwen (43%), bij mannen is dit 31%. Aanbevelingen voor de diagnose van psychische stoornissen (DSM-IV) onderscheiden vier soorten FSD: verminderd seksueel verlangen, gebrek aan opwinding, orgasme en pijnlijke symptomen tijdens geslachtsgemeenschap. Deze categorieën sluiten elkaar niet uit en kunnen in een complex voorkomen (bijvoorbeeld gebrek aan opwinding bij een orgastische stoornis).

Objectief beoordelen en meten van de mate van seksuele disfunctie is vrij moeilijk. Vaginale fotoplethysmografie en magnetische resonantie beeldvorming van het bekken zijn dure invasieve procedures. a Een effectievere diagnosemethode wordt beschouwd als een test waarmee een individuele beoordeling van de mate van disfunctie en de effectiviteit van de behandelmethoden mogelijk is: de vrouwelijke seksuele functie-index (FSFI), de vrouwelijke seksuele aandoeningschaal (FSDS) en de seksuele functietest.

Op dit moment zijn er geen geneesmiddelen goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van FSD op de farmaceutische markt, hoewel een aantal experimentele geneesmiddelen al in klinische proeven worden genomen. Een alternatieve behandeling is verschillende voedingssupplementen: dehydroepiandrosteron (DHEA), ginkgo biloba en arginine. Efedrine-alkaloïden vertoonden goede resultaten in klinische studies bij de behandeling van FSD, maar de FDA heeft hun distributie verboden.

Dehydroepiandrosteron. DHEA is een hormoon dat door het vrouwelijke lichaam wordt omgezet in androstenedie en vervolgens in oestrogeen en androgeen. DHEA is een specifiek voedingssupplement dat zich anders gedraagt ​​in het mannelijke en vrouwelijke lichaam. Bij vrouwen verhoogt DHEA het niveau van androgenen, en bij mannen, oestrogeen. Omdat FSD veroorzaakt kan worden door een hormonale onbalans en een verhoogde concentratie van androgenen, kan de inname van DHEA de oorzaak van de wortel elimineren.

DHEA wordt goed verdragen. De bijwerkingen van het nemen omvatten hypertensie, het optreden van acne, haaruitval, insulineresistentie, een afname van de toon, slapeloosheid en een verandering in de menstruatiecyclus. Gevallen van manisch-depressieve psychose zijn geregistreerd, daarom zijn patiënten met psychische stoornissen gecontra-indiceerd. DHEA beïnvloedt aromataseremmers en daarom mag het niet worden gegeven aan patiënten met borst- of endometriumkanker. Er wordt aangenomen dat het medicijn CYP450 3A4 kan remmen, daarom wordt het niet aanbevolen om DHEA voor te schrijven bij het nemen van geneesmiddelen die door dit enzym worden gemetaboliseerd. Het kan ook cholesterol beïnvloeden en de lever nadelig beïnvloeden.

Klinische studies van DHEA bij de behandeling van seksuele disfunctie leverden tegenstrijdige resultaten op. In sommige van hen was FSD geen criterium voor de selectie van proefpersonen, waren de methoden om de mate van disfunctie te beoordelen controversieel en in sommige gevallen waren de beperkingen zo ernstig dat ze niet konden voldoen aan klinische richtlijnen.

In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde kruistest ontvingen 24 patiënten met bijnierinsufficiëntie dagelijks 4 mg DHEA gedurende 4 maanden. De seksuele functie werd bepaald op een 100-puntsschaal en evalueerde de frequentie van seksuele gedachten, seksuele interesse en tevredenheid. Tegen het einde van de studie was er een significante verbetering in alle parameters (met 15 punten of meer) vergeleken met de basisindicatoren. De onderzoekers concludeerden dat DHEA de seksuele functie verbetert.

Een vergelijkbare dosis van het medicijn werd geëvalueerd in een andere gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie, waarbij 66 patiënten de menopauze gedurende 3 maanden tijdens de menopauze gedurende 3 maanden kregen. De conditie van de proefpersonen werd beoordeeld volgens de Daily Symptom Rating Scale, de Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) en de Mood Scale. De onderzoekers concludeerden dat DHEA bij vrouwen van deze leeftijd geen verbetering van het libido veroorzaakt.

In een verdere dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, cross-over studie met DHEA waren 44 patiënten (waarvan 24 vrouwen) met chronische bijnierinsufficiëntie betrokken. Het selectiecriterium voor proefpersonen van 18-70 jaar was de ziekte van Addison bij afwezigheid van ernstige lichamelijke en geestelijke stoornissen. De seksuele-tevredenheidstest van Golombok-Rast werd gebruikt om seksuele interesse en opwinding, frequentie van geslachtsgemeenschap en vaginale smering te beoordelen. Patiënten gedurende drie maanden dagelijks ontvingen 50 mg DHEA of placebo. De resultaten toonden geen significante veranderingen met betrekking tot baseline, dus de onderzoekers beschouwden het medicijn als niet effectief in het behandelen van seksuele dysfunctie bij patiënten met de ziekte van Addison.

De resultaten van het onderzoek gaven aan dat de HAM-D-methode en de Golombok-Rast-test het mogelijk maken om de FSD adequaat te evalueren.

Ginkgo. De flavonoïde, terpenoïde en zure componenten van ginkgo biloba verbeteren de vasculaire tonus. Hun remming van fosfodiësterase leidt vermoedelijk tot een verhoging van de concentratie van adenosine monofosfaatzuur, de afgifte van epinefrine, norepinefrine en dopamine. Ginkgo ontspant de vasculaire gladde spieren, waardoor de bloedtoevoer naar de perifere capillaire bedden toeneemt.

De belangrijkste bijwerkingen van het nemen van ginkgo biloba in toegestane doses omvatten gastro-intestinale stoornissen, duizeligheid, palpitaties en constipatie. Een overdosis van het medicijn veroorzaakt algemene zwakte, misselijkheid, braken en diarree. Ginkgo is gecontraïndiceerd bij patiënten die lijden aan bloedingsstoornissen en die anticoagulantia of bloedplaatjesaggregatieremmers nemen, evenals bij patiënten die een operatie ondergaan. Ginkgotoksin kan convulsies veroorzaken, dus wordt het medicijn niet aanbevolen om epileptica te nemen. Ginkgo biloba kan de insulinesecretie verstoren, dus diabetici die het nemen, moeten hun bloedglucosewaarden regelmatig controleren.

In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie werd de effectiviteit van de dagelijkse inname van ginkgo biloba gedurende twee maanden beoordeeld door 37 patiënten (10 vrouwen). De aanvangsdosis van 120 mg werd geleidelijk verhoogd tot 240 mg / dag. De werkzaamheid van de behandeling - verbetering van de seksuele functie - werd beoordeeld op een 5-puntsschaal, waarbij 5 de norm is. De seksuele functie-test werd na twee, vier en acht weken uitgevoerd. Zoals uit de resultaten bleek, waren er geen significante veranderingen in de indicatoren, wat wijst op een lage werkzaamheid van het geneesmiddel bij de behandeling van seksuele disfunctie veroorzaakt door het gebruik van IPP's.

Arginine. Arginine is een essentieel aminozuur van dierlijke oorsprong. In het vasculaire epithelium wordt arginine omgezet in salpeterzuur, dat de bloedvaten verwijden en de bloedstroom verhoogt. Arginine wordt topisch op de geslachtsorganen aangebracht en veroorzaakt bloedtoevoer naar de vagina.

Orale toediening van het geneesmiddel heeft een aantal bijwerkingen - verstoring van het spijsverteringsstelsel, verhoogde concentratie van bloedureumstikstof (BUN) en serumcreatinine, hyperkaliëmie, allergische reacties en bronchitis. Het gebruik van arginine is gecontra-indiceerd bij patiënten met astma en bij patiënten met nierinsufficiëntie. Patiënten die geneesmiddelen gebruiken die het kaliumgehalte verhogen, moeten de concentratie in serum regelmatig meten. Arginine verbetert ook het effect van andere geneesmiddelen, verwijdt de bloedvaten en kan de bloeddruk van de patiënt verlagen.

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde studie met 25 patiënten evalueerde de werkzaamheid van arginine en yohimbine bij FSD, uitgedrukt in verminderde seksuele prikkelbaarheid. Alle patiënten hadden een postmenopauzale leeftijd, namen geen andere geneesmiddelen en hadden geen ziekten die seksuele disfunctie konden veroorzaken. De proefpersonen werden verdeeld in drie groepen: de eerste nam dagelijks 6 g yohimbine, de tweede - een combinatie van 6 g yohimbine en 6 g arginine, de derde kreeg een placebo. Voor en na het nemen van de medicijnen keken de patiënten naar korte films met erotische scènes, waarbij de fotoplethysmograaf de amplitude van vaginale contracties (ABC) meet en aan het einde van de film de test doorliep. De proefpersonen van de tweede groep (yohimbin + arginine) vertoonden een significante toename in ABC, maar in geen van de groepen werden veranderingen in de seksuele functie waargenomen. De onderzoekers concludeerden dat het gecombineerde gebruik van yohimbine en arginine de bloedstroom naar de vagina effectief verhoogt.

Avlimil. Avlimil geproduceerd door Berkeley Premium Nutraceuticals is een combinatie van 11 plantenextracten: salieblaadjes, framboos, damiana, kudzu-wortel, gember, valeriaan, zwarte cohosh, gewone drop, rode klaver, ontbijtgranen en chili.

Het effect van Avlimil op seksuele disfunctie werd beoordeeld in een gerandomiseerde, dubbelblinde, parallelle, placebo-gecontroleerde studie met 65 patiënten in de leeftijd van 25 tot 65 jaar. Fysiek gezonde personen gedurende drie maanden per dag ontvingen één tablet Avlimil of een placebo. De FSFI-schaal en het John Ware Functional Examination (SF-12) werden gebruikt om hun seksuele tevredenheid te beoordelen. De resultaten toonden een toename van de prestaties in de subgroep die Avlimil innam. De onderzoekers concludeerden dat het innemen van het medicijn de seksuele functie verbetert. Opgemerkt moet worden dat vanwege de beperkte gegevens die worden gepresenteerd en het gebrek aan basisindicatoren, de testresultaten klinisch niet geschikt zijn.

ArginMaks. ArginMax van Daily Wellness bevat arginine, ginseng, ginkgo, damiana, calcium, ijzer, vitaminecomplex (A, B, C, E) en zink.

Het effect van het geneesmiddel op FSD werd beoordeeld tijdens een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie van 4 weken bij 77 vrouwen die het libido wilden verhogen. Seksuele tevredenheid werd beoordeeld op de FSFI-schaal. Een subgroep van patiënten die ArginMax namen, merkte in 73,5% van de gevallen een toename op van het seksuele verlangen en een toename van de prikkelbaarheid, verhoogd seksueel contact. Tijdens het onderzoek werden geen bijwerkingen waargenomen, maar de dosering van het geneesmiddel was niet aangegeven in het rapport. Gezien het feit dat de subgroepen werden gevolgd gedurende verschillende tijdsperioden (de ArginMax-groep: baseline en resultaten na 4 weken; de placebogroep: respectievelijk 4 en 9 weken), was het niet mogelijk om de resultaten te vergelijken en de werkelijke effectiviteit van het geneesmiddel te evalueren.

Zestril. Het medicijn Zestra-productie QualiLife Pharmaceuticals - actuele massageolie van borage-medicijn, teunisbloem, angelicus-extract van bos en coleus met de toevoeging van vitamine C en E.

De effecten van Zestra op de seksuele functie werden beoordeeld in een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde cross-over studie met 20 vrouwen. Voorheen werden sommige patiënten gediagnosticeerd met FSD. De conditie van de proefpersonen werd beoordeeld op een schaal van FSFI en FSDS. Op de FSDS-schaal hadden patiënten met FSD een basislijn van 40-60 punten, gezonde deelnemers - 60 automatisch uitgesloten verdere deelname aan het onderzoek. Elke patiënt ontving een dagboek en 5 bellen met het medicijn, na gebruik waarvoor ze de FSFI- en FSDS-tests had doorstaan, en vulde ook vragenlijsten in die door de auteurs van het onderzoek waren samengesteld. De testresultaten toonden geen veranderingen in de FSDS-classificatie, inclusief bij patiënten die IIPS kregen, maar vertoonden een verbetering in FSFI, algemeen welzijn en seksuele functie in het algemeen. De auteurs van de studie concludeerden dat Zestra de seksuele functie in alle parameters verbetert, ongeacht de aanwezigheid van FSD of het nemen van andere medicijnen. De bijwerkingen van het innemen van het toegediende geneesmiddel zijn in zeldzame gevallen waargenomen, een lichte kortdurende branderig gevoel of tinteling.

bevindingen

Klinisch significante gegevens die wijzen op de effectiviteit van het gebruik van voedingssupplementen bij FSD zijn bijna afwezig. Van de medicijnen die in dit geval werden toegediend, vertoonde DHEA slechts een klein vermogen om de seksuele functie te verbeteren, terwijl ginkgo biloba de doeltreffendheid ervan helemaal niet kon bevestigen. De werkzaamheid van arginine vereist uitgebreidere klinische onderzoeken. Onder de vele gecombineerde kruidenpreparaten op de markt, zijn er slechts drie bestudeerd in menselijke klinische onderzoeken, maar de resultaten van twee van hen (Avlimil en ArginMax) zijn klinisch ongeschikt. Het derde medicijn, Zestra, vereist een aanvullende beoordeling van het veiligheidsprofiel.

Verhoogd libido bij vrouwen

Videovermindering van seksuele activiteit

Bespreek in deze video de redenen voor de afname van libido en seksuele activiteit.

Wat is libido en oorzaken van achteruitgang


De moderne realiteit is zodanig dat vrouwen niet bang zijn om seksueel actief te zijn. Ze willen er aantrekkelijk uitzien en alle problemen op seksueel gebied oplossen, en aan de samenleving de geneugten van hun lichaam laten zien.

Actief zijn met het oog op het ontwikkelen van verdere seksuele relaties is al de norm geworden, en daarom wordt het dalende libido van de schone seks als een echte tragedie beschouwd. Experts zeggen dat elke derde vrouw problemen heeft op dit gebied.

Ongeacht de oorzaken van dergelijke problemen, kunnen ze een echte bedreiging worden voor geluk in de familie: vrouwen beginnen zich ongemakkelijk te voelen, ze beginnen stress en andere psychologische gevolgen te ervaren.

De term 'libido' komt voort uit de psychologie. Freud gebruikte dit concept om instinctief de seksuele aantrekkingskracht van de ene persoon op de andere uit te drukken.

Een afname van het vrouwelijk libido kan het gevolg zijn van de volgende factoren:

  ontevredenheid met hun leven;

verhoogde prikkelbaarheid, constante stress;

de aanwezigheid van ziekten van de geslachtsorganen en urinewegorganen;

overmatig gebruik van alcohol, niet genormaliseerd dieet;

hormonale stoornissen in het lichaam;

de invloed van psychologische factoren in de vorm van jeugdletsel;

 • gevolgen van onjuiste opvoeding.
 • Als je het niveau van libido en seksuele activiteit wilt verhogen en relaties met een partner wilt aangaan, is er een oplossing! Gelukkig heeft de moderne geneeskunde een belangrijke doorbraak bereikt en vandaag op onze website kun je veel medicijnen vinden die de toestand van het seksuele leven beïnvloeden. Welke soort? Over hen en zal worden besproken in het volgende materiaal.

  Verhoogde vrouwelijke libido


  In de online apotheek kunt u de volgende remedies bestellen om het vrouwelijke libido te vergroten:

  Foto van Silver Fox

  • Ingrediënten: 100% natuurlijk
  • Begin actie: binnen 5-10 minuten
  • Actietijd: tot 3-4 uur
  • Alcoholinname: compatibel
  • Product beoordeling:

  Foto Shpanskaya Vlieg

  • Ingrediënten: Cantharidin
  • Begin actie: binnen 5-10 minuten
  • Actietijd: tot 5 uur
  • Alcoholinname: compatibel
  • Product beoordeling:

  Stock Foto Viagra van vrouwen

  • Samenstelling: Sildenafil 100 mg
  • Start van actie: na 30-50 minuten
  • Actietijd: tot 4 uur
  • Alcoholinname: onverenigbaar
  • Product beoordeling:

  • Ingrediënten: 100% natuurlijk
  • Begin actie: binnen 5-10 minuten
  • Actietijd: tot 6 uur
  • Alcoholinname: compatibel
  • Product beoordeling:

  Deze medicijnen om het libido bij vrouwen te verhogen, zijn absoluut veilig voor het vrouwelijk lichaam. Snel geabsorbeerd, ze zijn effectief en gemakkelijk uit het lichaam te verwijderen. Met deze fondsen kun je het niveau van het vrouwelijke libido onmiddellijk verhogen, de spiergevoeligheid tijdens stimulatie activeren, een krachtig orgasme krijgen en de duur van seks verschillende keren verlengen.

  Om overdosering en negatieve bijwerkingen te voorkomen, is het noodzakelijk om producten uitsluitend te nemen zoals voorgeschreven door de arts en strikt in overeenstemming met de instructies.

  Factoren die het libido beïnvloeden


  Als sommige vrouwen lijden aan een afname van het niveau van seksuele activiteit, lijden andere vertegenwoordigers van het schone geslacht juist aan hun eigen hyperactiviteit. Mannen die meerdere keren per dag een vrouw kunnen bevredigen worden beschouwd als mannen en ware helden. Dames behoren in dit geval tot de categorie van slechte vrouwen. Ze zijn echter niet verantwoordelijk voor deze problemen. De aard van vrouwelijke seksualiteit is breed en complex: meisjes genieten misschien niet van seksuele intimiteit, maar komen keer op keer in de promiscuïteit.

  Artsen beschouwen de puberteit als de belangrijkste oorzaak van dergelijke problemen. Niet zelden ervoeren patiënten op jonge leeftijd ernstige psychologische stress geassocieerd met geweld. Hyperseksualiteit is een overblijfsel van een sterke verwonding of gebrek aan mannelijke aandacht van de vader. Onbewust zoekt een vrouw een verdediger in het gezicht van de partner en trekt hem op zo'n buitengewone manier aan. Evenzo, die dames die hun uiterlijk als lelijk beschouwen, drukken zich ook uit. Dankzij obsessieve activiteiten proberen ze hun zelfvertrouwen en opvattingen over zichzelf te vergroten in het gezelschap van collega's of kennissen.

  Opgewonden persoonlijkheden zorgen dankzij hun actieve seksuele leven voor de aanwezigheid van heldere en onvergetelijke emoties. De heerszuchtige natuur is gewend aan leiderschap. De meesten van hen hebben het keizerincomplex: ze voelen zich het meest gewenst, sexy en aantrekkelijk. Als een vrouw ongelukkig is in het huwelijk, in een ernstige depressie verkeert, of al een lange tijd voor een ziek familielid zorgt, is een verhoogd niveau van libido een soort bescherming tegen levensproblemen.

  Minder vaak kan hyperseksualiteit worden verklaard door de aanwezigheid van hoge emancipatie. In dit geval is de vrouw op de hoogte van alle mogelijkheden van haar lichaam en probeert ze te compenseren voor eerdere overtredingen (eerste huwelijk, onbeantwoorde liefde, mislukte carrière of belediging van ouders) met behulp van seks. Ze wil zich aantrekkelijk en wenselijk voelen.

  Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's)

  Bovendien hebben andere vormen van testosteron, zoals crèmes en gels, geen bewijs van effectiviteit voor vrouwen.

  Er is een androgeen (mannelijk hormoon) in de medische markt voor vrouwen dat is goedgekeurd door de Food and Drug Administration. Estrotest is een combinatie van oraal oestrogeen en testosteron.

  Hoewel goedgekeurd voor de behandeling van opvliegers met oestrogeenresistentie, wordt het door artsen en patiënten voor andere doeleinden gebruikt.

  De eigenschappen van de esttest in het verhogen van seksueel verlangen bij menopauzale vrouwen zijn niet goedgekeurd, maar onderzoeken naar dubbele anonimiteit laten zien dat het dergelijke eigenschappen kan hebben, zegt Shiffren. "Het goede nieuws is dat dit een farmaceutisch product is dat voor vrouwen is gemaakt. Daarom is er veel bewijsmateriaal over de veiligheid en effectiviteit ervan. "

  Het nadeel van het medicijn is dat het een vaste combinatie is van oestrogeen en androgeen. Vrouwen die geen oestrogeen nodig hebben om opvliegers te behandelen, willen dit product misschien niet gebruiken.

  "Estrotest is een zeer geschikt medicijn voor vrouwen die een chirurgische menopauze ervaren, en na de operatie merken ze het begin van opvliegers en een verminderde seksuele begeerte," zegt Shiffren.

  Labels benadrukken dat estratest en andere drugs nuttig kunnen zijn voor sommige vrouwen, maar volledig nutteloos voor anderen. "Geen van deze medicijnen zal waarschijnlijk alleen nuttig zijn," zegt ze. "Ze moeten worden gezien als een multilaterale aanpak van diagnose en preventie."

  Zoals alle oestrogenen kan het hormoon het risico op een hartaanval, beroerte, borstkanker, bloedstolsels in de longen en benen verhogen. Androgenen kunnen het risico op longkanker verhogen en een mannelijk effect bij vrouwen veroorzaken.

  Er zijn aanwijzingen dat het antidepressivum Wellbutrin het vrouwelijke libido kan verhogen.

  Volgens de resultaten van een voorstudie van 12 weken, vertelden 66 vrouwen, van wie de meesten door de menopauze gingen, 39% dat ze tevreden waren met hun niveau van seksuele begeerte. Dr. Harry Croft, een psychiater en sekstherapeut uit San Antonio, rapporteerde de resultaten van een studie op een bijeenkomst van de American Psychiatric Association in 2000.

  Experts zeggen dat ze zich niet bewust zijn van andere belangrijke studies over Wellbutrin en het effect ervan op seksueel verlangen. Maar ze zijn niet verbaasd dat het medicijn enig effect kan hebben op het vrouwelijke libido.

  "Soms gebeurt het dat het seksuele verlangen van mensen toeneemt als gevolg van de behandeling van depressie", zegt Kähler, waarbij hij opmerkt dat depressie vaak gepaard gaat met een verminderd seksueel verlangen. "Dus het geheel zit misschien niet in Wellbutrin zelf; misschien veroorzaakt een afname van depressie een toename van seksueel verlangen. "

  Geen van de vrouwen in de Croft-studie was depressief aan het begin van de studie, maar iedereen had problemen met seksuele opwinding en orgasme.

  Soms kan het vervangen van antidepressiva helpen het libido te verhogen. Het is bekend dat geneesmiddelen zoals de selectieve serotonineheropnameremmer zoals Prozac en Zoloft interfereren met seksueel verlangen. Als iemand overschakelt naar Wellbutrin, kan hij een toename in seksueel verlangen voelen, omdat eerdere medicijnen het hebben onderdrukt, zegt Carol Rinklaib, universitair hoofddocent in de wetenschappen, een psycholoog en auteur van het boek 'Female Sexuality'.

  Aan de andere kant kan Wellbutrin het tegenovergestelde effect hebben op seksueel verlangen. "De reactie van mensen op verschillende medicijnen is heel individueel," zegt ze.

  Veel medicijnen met namen als Lioness, Xzite en Rekindle liggen op de schappen van apotheken en beloven dat vrouwen het libido verbeteren. Sommigen van hen hebben ongelooflijke prijzen. Het dagelijkse supplement van Avlimil kost bijvoorbeeld $ 324- $ 360 voor een jaar na levering.

  Zijn deze medicijnen effectief?

  Volgens Whipple kent ze slechts twee voedingssupplementen voor seksuele disfunctie, die bestudeerd werden in een placebo-gecontroleerde studie van dubbele anonimiteit: ArginMax en Zestra. De ArginMax-studie onderzocht het effect van suppletie op seksueel verlangen, terwijl het onderzoek door Zestra het effect van suppletie op seksuele opwinding onderzocht (libido is prima, maar vrouwen hebben problemen met het bereiken en onderhouden van opwinding).

  Het bleek dat ArginMax niet alleen een positief effect heeft op het vrouwelijke libido, maar ook bijdraagt ​​aan een bevredigend seksleven - een belangrijke en vaak verwaarloosde factor, zegt Whipple.

  Polan was een van de onderzoekers voor ArginMax. Volgens haar is het medicijn veilig voor zelftoediening, maar het is nog steeds beter om eerst met uw arts te overleggen.

  "U wilt niets missen dat uw arts kan opmerken", zegt Polan. "Het is beter om ervoor te zorgen dat je geen organische, metabole of fysieke redenen hebt voor een gebrek aan seksueel verlangen."

  Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de kruideningrediënten niet negatief reageren met de medicijnen die u gebruikt, aldus Whipple. ArginMax bevat bijvoorbeeld ginkgo, dat bloedingen kan veroorzaken. Het is niet raadzaam om dit ingrediënt te mengen met dergelijke anticoagulantia als aspirine of Coumadin.

  Leiblum waarschuwt ook dat de Food and Drug Administration niet verantwoordelijk is voor kruidensupplementen. "Vrouwen kunnen zeer hoge, zeer lage of zelfs nul niveaus krijgen van deze veronderstelde kruiden."

  In plaats van op zoek te gaan naar een kruidenkuur voor verloren libido, kun je beter jezelf gaan ontdekken. "Het is belangrijker om te bepalen waarom je je libido bent kwijtgeraakt dan om snel een methode te vinden om het terug te krijgen."

  Kijk in jezelf

  Veranderende leefstijlen, wereldbeelden en relaties kunnen niet bij de apotheek worden gekocht, maar volgens deskundigen zijn ze de sleutel tot het verbeteren van het libido.

  "Voor vrouwen is seksueel verlangen direct afhankelijk van gezondheid en goede relaties. Er is niets belangrijker dan deze twee dingen die je niet kunt vinden in de geneeskunde, "zegt Shifren.

  Om lichamelijk en emotioneel gezond te zijn, moet je tot op zekere hoogte een realist zijn. Het is normaal om een ​​laag libido te hebben, zegt Allison. In feite is het absoluut onrealistisch om op elk moment van de dag een explosie van verlangens van jezelf te verwachten, zoals te zien op televisie.

  In het echte leven, waar we worden geconfronteerd met lange en soms moeilijke relaties op het werk en met kinderen, is seksuele drang niet altijd aanwezig.

  BAA "Damiana Forte": instructies, beoordelingen en prijs

  Damiana Forte is een voedingssupplement ontworpen om het libido te verhogen en de symptomen van frigiditeit in het schone geslacht te onderdrukken. Het medicijn bevat een rijke verzameling aminozuren, vitaminen en micro-elementen die nodig zijn om de gezondheid van vrouwen te behouden en het werk van het voortplantingssysteem te normaliseren. Zijn regelmatige inname zal een positief effect hebben op de relaties tussen partners, het seksuele leven verbeteren en ook helpen om zich te ontdoen van vele ziekten van inwendige organen.

  Damiana Forte: samenstelling, voor- en nadelen

  De samenstelling van het voedingssupplement omvat drie hoofdbestanddelen van de plant - muira pum, damiana, bark yohimbe. Hun combinatie heeft veel positieve eigenschappen:

  • toename van seksueel verlangen;
  • verlichten van emotionele stress;
  • het wegwerken van chronische vermoeidheid;
  • herstel van het hormonale evenwicht;
  • het voorkomen van de ontwikkeling van infectieziekten van het urogenitale systeem;
  • normalisatie van het metabolisme;
  • verbetering van de microcirculatie in de bekkenorganen;
  • verhoogde geleiding van zenuwuiteinden;
  • versterking van het centrale zenuwstelsel;
  • verhoogde gevoeligheid van erogene zones.

  De volgende ingrediënten worden gebruikt als extra ingrediënten in Damiana Forte:

  • koninginnengelei;
  • ginseng;
  • Vitamine C en E.

  Ze verzadigen het lichaam met heilzame stoffen die het immuunsysteem versterken, depressie verlichten, het risico op ontstekingsziekten verminderen en de fysieke en mentale activiteit verhogen.

  Voors en tegens van het medicijn

  De belangrijkste voordelen van Damiana Forte zijn:

  • minimum aantal contra-indicaties;
  • geen bijwerkingen (met inachtneming van de dosering);
  • de snelheid van de uitkomst van de behandeling;
  • het vermogen om het medicijn te gebruiken in combinatie met medicijnen voor frigiditeit;
  • gebrek aan verslaving aan voedingssupplementen;

  De nadelen van dit voedingssupplement zijn dat het niet kan worden ingenomen tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Bovendien is het verboden voor vrouwen die lijden aan:

  • slaapstoornissen;
  • plotselinge drukval;
  • atherosclerose;
  • onderbrekingen in de hartslag;
  • overmatige nervositeit prikkelbaarheid;
  • geestesziekte in de periode van exacerbatie.

  Instructies voor gebruik

  Dosis en gebruiksduur hangen af ​​van welk stadium frigiditeit is. Bij milde symptomen van de ziekte moet een vrouw twee weken lang twee capsules per dag innemen. Als ze lijdt aan de geavanceerde vorm van de ziekte, wordt de dosering verdubbeld en de behandelingsduur wordt uitgesteld tot 20-25 dagen.

  Als het nodig is om de gezondheid te handhaven na het voltooien van de loop van de frigiditeitstherapie, krijgt de patiënt één capsule per dag voorgeschreven. De duur van de herstelperiode is 7-10 dagen.

  Na normalisatie van het voortplantingssysteem, raden deskundigen aan om Damian Forte één tablet per dag gedurende 7 dagen per maand te drinken. Dit zal helpen voorkomen dat vele infectieziekten de bekkenorganen aantasten en het resultaat van de medicamenteuze behandeling redden.

  Algemene aanbevelingen

  Om maximaal profijt te hebben van Damiana Forte, moet je enkele regels volgen:

  • Supplementen moeten een paar minuten drinken voordat ze eten eten;
  • capsules kunnen niet worden gecombineerd met alcohol of drugs;
  • het medicijn is verboden om te gebruiken voor het slapen gaan, omdat het slapeloosheid kan veroorzaken;
  • Tussen de inname van een voedingssupplement moet u tien dagen rust nemen;
  • het maximale aantal capsules per dag is 5 stuks.

  Kosten en analogen

  Het lijkt misschien velen dat Damiana Forte niet het goedkoopste voedingssupplement is voor de eerlijke seks, omdat de prijs ongeveer 800 roebel is voor 30 capsules. De kosten worden echter gerechtvaardigd door hoge efficiëntie en enorme voordelen voor de gezondheid. Daarom adviseren artsen om, bij gebrek aan contra-indicaties voor het gebruik van deze tool, niet te besparen op de overname.

  Als dit medicijn om de een of andere reden niet geschikt is voor een vrouw, kan het worden vervangen door andere op kruiden gebaseerde voedingssupplementen:

  • Romantica Natural Balance;
  • ArginMaks;
  • Artemis Neo;
  • Indovum;
  • Hete planten.

  Allemaal bevatten ze alleen natuurlijke ingrediënten, verbeteren ze de conditie van het vrouwelijk lichaam en helpen ze de symptomen van frigiditeit op te heffen. Maar het is de moeite waard eraan te denken dat ze niet tot drugs behoren en dat ze met ernstige aandoeningen in het voortplantingssysteem te maken hebben die ze niet kunnen.

  Feedback van gebruikers en artsen

  Olga, 30 jaar oud.

  Voorheen kon ik niet eens denken dat ik met zo'n probleem geconfronteerd zou worden als het gebrek aan seksuele aantrekkingskracht. Twee jaar geleden had ik seks en de streling van mijn man veroorzaakte meer irritatie dan plezier. Hierdoor begonnen we conflicten te krijgen, hij begreep niet wat er met me gebeurde en ik durfde niet toe te geven dat ik ijskoud was. Uiteindelijk sprak ik met hem en hij begreep alles. Mijn man begon naar een uitweg te zoeken en wendde zich tot de dokter van zijn vriend. De dokter schreef me een tinctuur voor van Aralia en Damian Forte. De behandeling werd een maand uitgesteld, omdat ik mijn gezondheid sterk begon. Na 4 weken voelde ik een verandering in mezelf en voelde opnieuw een seksueel verlangen naar mijn echtgenoot.

  Nick, 38 jaar oud.

  Ik heb nooit geklaagd over problemen in de intieme sfeer, maar onlangs begon ik op te merken dat geslachtsgemeenschap me minder plezier begon te geven. Ik zondigde om eentonigheid, maar toen besefte ik dat de zaak nog steeds in mij was. Na een bezoek aan de dokter ben ik Damian Forte gaan drinken en na 15 dagen is alles weer normaal geworden.

  Irina Levkovich, seksuoloog.

  Frigiditeit is het resultaat van ernstige pathologieën van inwendige organen of problemen van psychologische aard, maar ongeacht de oorzaak heeft een vrouw medische behandeling nodig. Om de eigenschappen van medicijnen te verbeteren en het genezingsproces te versnellen, raad ik aan om Damian Forte te nemen, na het lezen van de instructies voor de bereiding en de beschrijving ervan. Dit is een natuurlijk voedingssupplement dat de hoofdstroom van de therapie perfect aanvult en helpt om het werk van het vrouwelijke voortplantingsstelsel in korte tijd te herstellen.

  Aymalin-medicijn: instructies voor effectief gebruik

  Tegenwoordig klagen veel mensen van verschillende leeftijden over problemen met het ritme van het hart. Dergelijke schendingen worden veroorzaakt door de negatieve effecten van verschillende externe factoren, evenals pathologieën van interne organen en systemen.

  In dit geval is een zorgvuldig geselecteerde complexe therapie vereist, die niet alleen helpt om het probleem op te lossen, maar ook om terugval in de toekomst te voorkomen.

  In de geneeskunde wordt een groot aantal verschillende geneesmiddelen gebruikt die verschillen in farmacologische werking, dus de patiënt moet worden onderzocht voordat het geneesmiddel wordt voorgeschreven.

  "Aymalin" wordt beschouwd als een goed middel om het werk van het hart te stabiliseren, dat eerder zachtjes het lichaam beïnvloedt en vrijwel onmiddellijk een positief resultaat geeft.

  Instructies voor gebruik op Aymalin

  Het medicijn "Aymalin" is behoorlijk effectief en helpt om het ritme van de hartslag, evenals andere processen, te normaliseren.

  Dit komt door de kenmerken van de farmacologische werking van de stoffen die deel uitmaken van het medicijn en zorgvuldig doordachte instructies voor het innemen van het medicijn.

  Farmacologische werking

  "Aymalin" is een antiarrhythmische geneesmiddelklasse Ia, die is gemaakt op basis van een serpentinederivaat van rauwolfia-alkaloïde. Bovendien wordt het medicijn gekenmerkt door een effectief hypotensief effect op het lichaam van de patiënt.

  Wanneer ingenomen, blokkeert de actieve component het "snelle" natriumkanaal intensief en vervolgens:

  • het vertragen van de aanvankelijke depolarisatie van cardiomyocyten;
  • een voldoende lange, ongevoelige periode is voorzien in alle vier de kamers van het hart;
  • verhoogt de werkingsduur van de spieren in de kamers en atria aanzienlijk;
  • aanzienlijk verminderde mate van exciteerbaarheid van het myocardium met een sterke verandering in de situatie;
  • geleidbaarheid op de rechter en linker atrium gebeurt langzamer;
  • AV-geleidbaarheid vertraagt;
  • in de ventrikels is de bloedgeleiding genormaliseerd;
  • een depressie van het zogenaamde automatisme van de sinusknoop wordt waargenomen;
  • de effectieve hittebestendige opening van extra geleidingsbanen neemt toe met de ontwikkeling van het WPW-syndroom in een orde van grootte.

  Van de belangrijkste voordelen van het geneesmiddel, moet worden opgemerkt dat het geen neuroleptisch (antipsychotisch) effect op het centrale zenuwstelsel heeft, zoals optreedt bij het gebruik van geneesmiddelen op basis van rauwolfia-alkaloïden.

  Het klinische effect van het geneesmiddel wordt in de regel na 10-60 minuten waargenomen, afhankelijk van de wijze van toediening van dit hulpmiddel en duurt ongeveer 5-6 uur.

  Indicaties voor gebruik

  Vanwege de specifieke samenstelling ervan wordt het Aymalin-medicijn veel gebruikt voor de behandeling van de volgende stoornissen:

  • ontwikkeling van paroxismale ventriculaire tachycardie van het hart;
  • om paroxismale supraventriculaire tachycardie, die vaak gepaard gaat met het WPW-syndroom, alsook voor de preventie ervan te verlichten;
  • manifestatie van flikkering paroxysmen;
  • atriale flutter;
  • ontwikkeling van tekenen van ventriculaire of supraventriculaire premature slagen;
  • hartritmestoornissen veroorzaakt door hartglycoside-intoxicatie;
  • Het wordt aanbevolen om de weerbaarheid van extra routes te testen als de patiënt lijdt aan het WPW-syndroom, omdat het met behulp van dit medicijn mogelijk is om iemands risico op flauwvallen te detecteren dat kenmerkend is voor paroxismale atriale fibrillatie.

  Wijze van gebruik

  Om ervoor te zorgen dat de behandelingsduur maximale resultaten oplevert, moet de patiënt de instructies van de behandelende arts strikt volgen.

  Volwassen patiënten krijgen meestal Aymalin voorgeschreven, een enkele dosis van 50 mg. In dit geval mag de dagelijkse dosis niet hoger zijn dan 150 mg van het geneesmiddel en wordt vaak intramusculair of intraveneus door de arts voor elke patiënt afzonderlijk bepaald.

  Bij orale inname wordt het aanbevolen om 150-300 mg van het geneesmiddel in te nemen, gedeeld door 4-6 maal.

  Kinderen van 3-12 jaar kunnen alleen pillen slikken. Dagelijkse dosering is 75-150 mg.

  U moet de hoeveelheid ingenomen medicatie niet onafhankelijk verhogen om het beste effect te bereiken. Dergelijke manipulaties leiden immers vaak tot ernstige, en soms zelfs onomkeerbare, consequenties.

  Vorm en samenstelling vrijgeven

  "Aymaline" wordt geproduceerd door farmacologen in twee vormen van geneesmiddelen:

  Avlimil - indicaties, analogen

  Avlimil - kruidenremedie voor het verhogen van het seksuele verlangen. De gezondheid van vrouwen is rechtstreeks afhankelijk van fysieke en emotionele bevrediging. Nu is het geen schande om toe te geven dat er problemen zijn op seksueel gebied.

  Er wordt een laag libido behandeld, hiervoor zijn er veel medicijnen die de pathologie aankunnen. En ook om niet alleen de reproductieve functie, maar ook de relatie, familie te redden.

  Een brede selectie van pillen om seksueel verlangen te verhogen, vandaag zullen we praten over de meest effectieve, effectieve medicijnen. Smeermiddelen, gels, pillen zullen helpen om te gaan met een onaangename situatie waarin de zwakkere seks vaak uitloopt.

  Reductiefactoren

  Er zijn veel redenen voor deze aandoening. Om te begrijpen wat er met een vrouw gebeurt, moet je ze definiëren.

  • hormonale onbalans;
  • psychische stoornissen;
  • pathologie van het centrale zenuwstelsel, hypothalamus;
  • verwondingen van het hoofd, hersenen, rug;
  • het nemen van bepaalde medicijnen.

  De belangrijkste en belangrijkste oorzaak is nog steeds het eerste item. Hieronder geven we een opsomming van de belangrijkste schendingen die vrouwelijke minderwaardigheid in de intieme sfeer veroorzaken.

  1. lage testosteronniveaus, verslechtering kan leiden tot afwijkingen van de bijnieren, aanhangsels;
  2. fluctuaties van androgenen, oestrogenen in het vrouwelijk lichaam;
  3. hoge prolactine;
  4. schildklierafwijkingen - hypo / hyperthyreoïdie;
  5. hormonale pillen, anticonceptiva.
  6. menopauze.

  Er zijn kortdurende afnemende factoren - dit zijn stress, nerveuze gevoelens, depressie, vermoeidheid en angst. Ze worden niet als pathologisch beschouwd, verdwijnen na het verwijderen van de oorzaak.

  Typen, methoden van therapie

  Bepaalde medicijnen bestaan ​​niet, worden op individuele basis geselecteerd, afhankelijk van de voorkeur. Het belangrijkste is een psychologische houding, liefde voor een partner. Tekortkomingen, ruzies en misverstanden kunnen de wens aanzienlijk verminderen.

  Impotentie - het concept is niet alleen gerelateerd aan het mannelijk geslacht, ook de zwakke helft van de mensheid heeft hier vaak last van. Chronische vermoeidheid, stress, het nemen van antidepressiva hebben een aanzienlijke invloed op het libido.

  Je kunt het verlangen herstellen met behulp van verschillende middelen, glijmiddelen en op kruiden gebaseerde medicijnen. En ook om hun kijk op het leven te veranderen, om eten te heroverwegen, om van jezelf te houden.

  Medicamenteuze behandeling

  Alvorens een medicijn te gebruiken, is het noodzakelijk de annotatie in de verpakking te bestuderen. Instructies voor gebruik zijn nodig om te begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn, om rekening te houden met alle beschikbare contra-indicaties.

  Beste vrouwelijke medicijnen

  Avlimil

  Het medicijn wordt geïmporteerd, geproduceerd door Berkeley Premium Nutraceuticals. Tabletten om de potentie te verhogen worden gemaakt op basis van 11 kruiden en extracten.

  De structuur omvat:

  • valeriaan;
  • frambozen;
  • Turner uitgestrekte;
  • Salvia;
  • gember;
  • gelobde pueraria;
  • zwarte cohosh;
  • drop naakt;
  • ceps rood;
  • weide klaver;
  • chili peper.

  Tests bewezen de effectieve eigenschap van deze kruidenremedie. Wetenschappelijke tests werden uitgevoerd op de categorie vrouwen in de leeftijd van 25-65 jaar. Gedurende 3 maanden namen vrouwen de tabletten volgens de instructies eenmaal per dag in.

  Positieve dynamiek werd waargenomen in de eerste week van gebruik. Avlimil is een uitstekend medicijn voor de behandeling van seksuele disfunctie. De prijs van het medicijn is niet goedkoop, het is moeilijk te vinden in apotheken in het land, een gecertificeerde drug is alleen beschikbaar om te bestellen.

  analogen

  ArginMaks

  De samenstelling van kruiden, heeft een set van alle noodzakelijke vitamines en mineralen. Evenals de drug getest door het vrouwelijk geslacht, met een schending van seksueel verlangen.

  1. L-arginine;
  2. ginseng;
  3. ginkgo boom;
  4. Turner uitgestrekte;
  5. ijzer;
  6. zink;
  7. calcium;
  8. ascorbinezuur;
  9. Vitamine A, B, E.

  Zestril

  Geïmporteerde medicijnen gemaakt op basis van kruiden. Geslaagd voor een test op een groep vrouwen met duidelijke problemen in de intieme sfeer.

  • sleutelbloemolie;
  • engelwortel;
  • coleus extract;
  • borage gras;
  • ascorbinezuur;
  • vitamine E.

  Met behulp van het medicijn hebben de meeste vrouwen verbeteringen in relaties met het andere geslacht ervaren.

  Flyhead (ash)

  Velen weten al lang dat deze tool het libido idealiter stimuleert. BAA wordt gemaakt op basis van het gif van de assenas.

  Het wordt geproduceerd uit de afscheiding van het spijsverteringskanaal, evenals het sap dat circuleert in de bloedsomloop van het insect. Formulier vrijgeven - druppels, poeder. De fles heeft een pipetdispenser.

  Het belangrijkste bestanddeel van het medicijn is gifvrije proteïneachtige aard - cantharidin. Wanneer het in het lichaam komt, wordt het geactiveerd in de zenuwuiteinden, cellen, waardoor hun vatbaarheid toeneemt en, bijgevolg, de prikkelbaarheid.

  Het gif begint de actieve circulatie van de bloedcirculatie in de bekkenorganen. Zwaarte, aangename loomheid in de onderbuik, het vrouwelijk brein beschouwt als een team voor copulatie, intieme intimiteit.

  Aanbevolen wordt om 1 keer per dag een half uur voor het gewenste contact te drinken. Was met elke vloeistof in verschillende hoeveelheden.

  Voor gebruik, moet u de instructies lezen, geleid door de beperkingen, bijwerkingen, die zelden tot uiting komen in allergische reacties.

  Tinctuurtint

  Kersenlikeur zonder toevoeging van alcohol is zeer effectief bij seksuele aandoeningen. De actie van zo'n tool komt snel. Je moet uiterst voorzichtig zijn met dames die lijden aan tachycardie. Vaak verschijnen hartkloppingen, bloedstroom naar het intieme gebied, gevoeligheid onmiddellijk na inname van de tinctuur. Hoe je kookt, kun je videozelfstudies bekijken op internet.

  Silver Fox (Silver Fox)

  Goedkoop, veilig en vrij populair. Op de lange termijn treedt fysiologische opwinding op. Het preparaat bevat natuurlijke ingrediënten uit 12 kruiden, extracten en verschillende afrodisiaca.

  1. verhoogde bloedstroom in de bekkenorganen;
  2. er ontwikkelt zich een sterk gevoel van seksuele aantrekking;
  3. de hoeveelheid natuurlijke smering van de vagina neemt toe;
  4. hormonen zijn gestabiliseerd.

  Het poeder heeft geen smaak, ruikt en lost goed op in elke vloeistof. Neem de behoefte 15-20 minuten voor intimiteit.

  Het is niet nodig om de dosis te verhogen, omdat het effect van het geneesmiddel 12 uur na toediening aanhoudt. En het kan ook de druk verhogen, een negatieve invloed hebben op de nieren, de lever. De tool kan met mate worden ingenomen met alcohol.

  • hypertensie;
  • urineweg pathologie;
  • acute genitale infecties;
  • afwijkingen in de functie van de schildklier, nieren, lever.

  Viagra voor vrouwen

  Dit medicijn wordt niet alleen geproduceerd voor de sterkere seks, maar ook voor de zwakken. Tabletten verhogen lust, gevoeligheid van erogene zones.

  Actie op het lichaam:

  • verhoogt de bloedcirculatie in de geslachtsorganen;
  • helpt om de hoeveelheid afscheiding uit de vagina te vergroten;
  • verhoogt het libido;
  • orgasme is helderder, sterker.

  Voordat u de medicatie gebruikt, moet u een arts raadplegen. Zorg er ook voor dat u de annotatie in de verpakking leest. De dosis voor elke vrouw is individueel.

  Het hangt af van de intensiteit van het probleem, de mentale toestand en vele andere factoren. De vorm van afgifte is verschillend, afhankelijk van de hoeveelheid van de inhoud van de hoofdsubstantie: 25,50, 100 mg.

  Je moet een pil 20-30 minuten drinken voor innig contact. Het effect van Viagra op het lichaam duurt nog eens 4-7 uur. Voortdurend innemen kan het medicijn niet.

  Contra-indicaties:

  • zwangerschap, borstvoeding;
  • hartziekte;
  • onstabiele druk, tachycardie;
  • herstel na operatie;
  • afwijkingen van de nieren, lever;
  • oogproblemen;
  • intolerantie voor individuele componenten;
  • vrouwen onder de 18 jaar oud.

  Naast fysieke veranderingen voelt de dame een golf van kracht en energie, verbetert de mentale en externe conditie.

  Andere methoden

  Het is niet nodig om volledig te vertrouwen op pillen, smeermiddelen. Je kunt je lichaam helpen herstellen met behulp van oefeningen, trainingen.

  • Behandeling met oliën op basis van afrodisiaca.
  • Vumbilding, Kegel-ballen, gymnastiek voor vaginale spieren.
  • Matige training, sport, fitness - dit alles zal helpen om mooier, zelfverzekerder en sexyer te worden.
  • Een bezoek aan een psycholoog, seksuoloog.
  • Rust, gezonde slaap, vakantie.
  • Weigering van slechte gewoonten, roken, alcohol.
  • Diversifiëren het intieme leven, bezoeken de sekswinkel, winkelen lingerie.
  • Tijdig omgaan met gynaecologische aandoeningen, hygiëne monitoren.

  Deze fondsen worden met succes gebruikt door vrouwen over de hele wereld. Het is alleen nodig om uw medicijn individueel te selecteren. Het is verplicht om te worden onderzocht, om de oorzaak van de aandoening te vinden, om een ​​arts te raadplegen.

  beoordelingen

  Na de bevalling werden de vaginale spieren niet elastisch, nam het verlangen aanzienlijk af, elk contact met de man was walgelijk. Eens adviseerde een vriend gymnastiek voor intieme spieren, met behulp van verschillende smeermiddelen die het seksuele verlangen verhoogden.

  Nadat ik een aantal maanden training had uitgewerkt, herkende mijn geliefde in bed me niet. Het is goed dat er cursussen in vumbildingu zijn en gels kunnen in elke online winkel worden gekocht zonder ergens naar toe te gaan.

  Na verkrachting in mijn kindertijd kan ik tot nu toe niet herstellen. Nu ontmoet ik een man die wil trouwen, een serieuze relatie. Ik hou heel veel van hem, maar elke seks met hem is als harde arbeid.

  Op het werk werd ik prikkelbaar, onoplettend, het management keek me achterdochtig aan. Onlangs het kruidengeneesmiddel Avlimil ontdekt. Het was moeilijk om het te krijgen, via internet was het mogelijk.

  Met een berekening voor een half jaar, betaalde ik 230 USD. Het effect is verbazingwekkend, mijn psycholoog zegt dat ik veel ben veranderd, mijn favoriet is blij met de veranderingen die me zijn overkomen. Twee maanden later, de bruiloft.

  Somilase: instructies voor gebruik

  structuur

  Actieve ingrediënten: amylase, lipase; 1 tablet bevat een lipase met een minimale enzymatische activiteit van 60.000 LO en amylazus met een minimale enzymatische activiteit van 1500 AO;

  Hulpstoffen: lactosemonohydraat, povidon, calciumstearaat, acryl, paars 9ZO20260 (mengsel van stoffen: natriumlaurylsulfaat, geel ijzeroxide (E172), talk, triethylcitraat, methacrylaatcopolymeer type C, rood ijzeroxide (E172), ijzer (III) oxide zwart (E172) ), colloïdaal siliciumdioxide, titaniumdioxide (E 171), FD C blue No. 2 / indigo (E 132), natriumbicarbonaat).

  Doseringsformulier

  Gecoate tabletten.

  Belangrijkste fysische en chemische eigenschappen: ronde tabletten, gecoat, met een glad gezicht, van lichtbruine tot bruine kleur, met een pastel-violette tint. Over de fout, wanneer onderzocht onder een vergrootglas, wordt de kern gezien, omringd door een ononderbroken laag.

  Farmacologische groep

  Middelen van substitutietherapie, gebruikt voor aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, waaronder enzymen. Multienzyme-preparaten.

  Farmacologische eigenschappen

  Somilaza ® compenseert het tekort aan pancreasenzymen. Enzymen van microbiële oorsprong, die deel uitmaken van de bereiding: lipase en amylase, hydrolyserende vetten (tot glycerol en vetzuren) en koolhydraten in de voeding (voor dextrines en monosacchariden), die bijdragen tot een vollediger opname van stoffen in de dunne darm. Bij gebruik van het medicijn is het verteringsproces genormaliseerd, de functionele toestand van het spijsverteringskanaal is verbeterd. Farmacokinetiek. Dankzij de zuurbestendige coating wordt het enzym niet geïnactiveerd door de werking van het zoutzuur van de maag. Het oplossen van het membraan en de afgifte van enzymen begint in de twaalfvingerige darm. Enzymen worden slecht opgenomen in het spijsverteringskanaal, werken in de darmholte.

  getuigenis

  Insufficiëntie van de exocriene pancreasfunctie bij volwassenen met chronische pancreatitis met milde exocriene insufficiëntie; winderigheid na het nuttigen van plantaardig, vet of ongewoon voedsel dat moeilijk te verteren is; voorbereiding voor röntgen en sonografisch onderzoek van de buikholte.

  Contra

  Acute pancreatitis exacerbatie van chronische pancreatitis; darmobstructie; overgevoeligheid voor het medicijn.

  Interactie met andere medicijnen en andere soorten interacties

  Somilase ® vermindert de opname van ijzer, dus bij langdurig gebruik kan een aanvullende aanstelling van ijzersupplementen noodzakelijk zijn.

  Het medicijn vermindert de absorptie van foliumzuur, waarvoor mogelijk aanvullend gebruik vereist is.

  De werking van orale antidiabetica, zoals acarbose en miglitol, kan afnemen bij gelijktijdig gebruik van het geneesmiddel.

  Toepassingsfuncties

  Het medicijn bevat lactose, daarom mogen patiënten met zeldzame hereditaire vormen van galactose-intolerantie, lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptiesyndroom geen Somilaza ® gebruiken.

  Als preventieve maatregel om de mogelijkheid van colonbeschadiging te elimineren, wordt het aanbevolen om alle ongebruikelijke symptomen of veranderingen in de buikholte onder controle te houden, vooral wanneer meer dan 10.000 lipase-eenheden / kg / dag worden ingenomen.

  Het geneesmiddel moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met nierinsufficiëntie, hyperurikemie.

  Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding

  De veiligheid van het geneesmiddel tijdens zwangerschap en borstvoeding is niet vastgesteld, dus het medicijn kan alleen worden gebruikt als het verwachte voordeel van het gebruik voor de moeder opweegt tegen het mogelijke risico voor de foetus / het kind.

  Het vermogen om de reactiesnelheid te beïnvloeden bij het besturen van motortransport of andere mechanismen

  Er zijn geen gegevens over de negatieve impact van het geneesmiddel op het vermogen om voertuigen te besturen of met andere mechanismen te werken.

  Dosering en toediening

  Somilaza ® moet oraal worden toegediend tijdens de maaltijd of onmiddellijk erna. De tabletten worden in hun geheel ingeslikt, zonder ze te breken en niet te kauwen, met een kleine hoeveelheid vloeistof.

  De aanbevolen startdosering - 1-2 tabletten tijdens elke hoofdmaaltijd tot 3 keer per dag.

  De dosering en de duur van het gebruik van Somilaz ® wordt door de arts individueel bepaald voor elke patiënt, afhankelijk van de aard en het verloop van de ziekte, de staat van functioneren van de pancreas en de samenstelling van het voedsel.

  De veiligheid van het gebruik van het geneesmiddel bij kinderen is niet vastgesteld, daarom moet het medicijn Somilaza ® niet worden gebruikt in de pediatrische praktijk.

  overdosis

  Symptomen: hyperurikemie, hyperuricurie.

  Behandeling: medicijnontwenning, voldoende hydratatie.

  Bijwerkingen

  In sommige gevallen:

  • aan de kant van het spijsverteringskanaal: misselijkheid, zuurbranden, diarree syndroom, buikpijn, buikpijn, braken constipatie, opgezette buik, verandering in ontlasting; darmobstructie; perianale irritatie.
  • van het immuunsysteem: allergische reacties, waaronder uitslag, jeuk, niezen, tranen, bronchospasmen, urticaria, blozen van de huid, warm aanvoelen, tachycardie, zwakte, angio-oedeem.