De effectiviteit van angioprotectors bij de behandeling van zwangere vrouwen met placenta-insufficiëntie

LS Logutova, V.A. Petrukhin, K.N. Akhvlediani, J.U. Pyrsikova, S.A. Vitushko, TS Kovalenko, E.V. Magilevskaya

Werkzaamheid van angioprotectors bij de behandeling van placenta-insufficiëntie

L.S. Logutova, V.A. Petrukhin, K.N. Akhvlediani, ZH.YU. Pyrsikova, S.A. Vitushko, T.S. Kovalenko, E.V. Magilevskaya

Moskou Regionaal Onderzoeksinstituut voor Obstetrie en Gynaecologie (directeur - Corresponderend lid van de Russische Academie voor Medische Wetenschappen Prof. V. Krasnopolsky) De kenmerken van de intra-placentale doorbloeding en hormonale functie van het placenta-complex bij 115 zwangere vrouwen met placenta-insufficiëntie (PN) voor en na de behandeling zijn bestudeerd. De eerste groep bestond uit 75 zwangere vrouwen, de 2e groep (vergelijkingsgroep) bestond uit 40 patiënten. Alle zwangere vrouwen ondergingen complexe therapie voor PN, waaronder antibloedplaatjes, antihypoxant metabole geneesmiddelen. Phlebodia 600, een angioprotectief middel, werd bovendien opgenomen in de behandeling van patiënten van de 1e groep. De resultaten toonden aan dat het gebruik van dit medicijn een positief effect heeft op de uteroplacentale bloedstroom, de hemodynamiek van de moeder en de foetus.

Het transfusente complex werd voor en na de behandeling in 115 onderzocht. Groep 1 bestond uit 75 zwangere vrouwen; Groep 2 (een controlegroep) omvatte 40 patiënten. Ontvangen complexe therapie voor PI, waaronder antiaggregatoire en antihypoxant metabole geneesmiddelen; phlebodia 600 was bovendien inclusief 1 patiënt. De flebodia 600 oefent een positief effect uit op de bevindingen op de maternale-placentale hemodynamica.

Placenta-insufficiëntie (PN) is een urgent probleem van obstetrie en perinatologie en wordt uitgedrukt in overtreding van transport, trofische, endocriene, metabole en andere belangrijke functies van de placenta, wat leidt tot een vermindering van het vermogen om een ​​adequaat metabolisme tussen de moeder en de foetus te handhaven [11]. PN komt vrij vaak voor: in 3-46% van de gevallen varieert de perinatale mortaliteit van 24,2 tot 177,4 en bereikt de incidentie 700 [9]. De placenta-insufficiëntie van een etiologie is gebaseerd op een verminderde circulatie van de placenta, inclusief microcirculatie, en metabolische processen, die nauw met elkaar samenhangen en vaak van elkaar afhankelijk zijn [8]. Op basis van de pathogenese van PN, om de ontwikkeling ervan te voorkomen en voor de behandeling, worden maatregelen genomen om de uteroplacentale circulatie en microcirculatie te verbeteren, de gasuitwisseling in het moeder-placenta-foetus-systeem te normaliseren, de metabole functie van de placenta, de functies van de hormoonproducerende systemen van het placenta-complex (FPC) te verbeteren eliminatie van hormonale onbalans in het moeder-foetus-systeem [5, 9].

Onder de weinige methoden voor het beoordelen van de toestand van de FPC, is echografie momenteel van groot praktisch belang. In de huidige fase van de ontwikkeling van echografie met de komst van een driedimensionale (3D) reconstructie van Doppler-kleuren in de baarmoeder en de placentaire doorbloeding, werd het mogelijk om de toestand van het intravasculaire netwerk van de placenta te visualiseren en te beoordelen [6, 12, 13]. Er zijn echter enkele studies gewijd aan de studie van de kenmerken van de intra-placentale bloedstroom bij patiënten met PN en de toepassing van de bovenstaande methode tijdens de behandeling [10].

Een andere moderne en diagnostisch significante methode om vroege stoornissen in het moeder-placenta-foetus-systeem te detecteren, is om de concentratie van placentaire hormonen in het bloed van een zwangere vrouw te bepalen, waardoor disfuncties van de FPC tijdig kunnen worden gedetecteerd, de reserve van de compensatoir-adaptieve reacties kan worden bepaald en therapeutische en preventieve maatregelen kunnen worden geoptimaliseerd [1].

Onder de geneesmiddelen die het vasculaire systeem beïnvloeden is flebodia 600 (internationale naamloze onderneming - Diosmin; fabrikant: Innotera Laboratory, Frankrijk). Het medicijn behoort tot de farmacologische groep van angioprotectors, met succes gebruikt bij zwangere vrouwen met spataderen [1]. Over de mogelijkheid om dit medicijn te gebruiken bij de behandeling van PN zijn er weinig onderzoeken [2, 3].

Op basis van het voorgaande was het doel van ons werk om de effectiviteit van dit medicijn in de complexe therapie van PN te evalueren met behulp van een 3D-onderzoek naar uteroplacentale doorbloeding en FPC-hormonen.

115 patiënten werden onderzocht in het derde trimester van de zwangerschap met PN, met als tekenen foetale groeiretardatie (FGR), hoge mate van resistentie in het vaatbed van de placenta, navelstreng, foetale aorta, structurele veranderingen in de placenta in de vorm van vroege veroudering en verkalking; navelstrengstructuur; gebrek aan water.

Zwangere vrouwen werden verdeeld in 2 groepen. De eerste groep bestond uit 75 zwangere vrouwen, de 2e groep (vergelijkingsgroep) bestond uit 40 patiënten. Alle zwangere vrouwen kregen een combinatietherapie van PN, inclusief bloedplaatjesaggregatieremmer, antihypoxant en metabole geneesmiddelen, maar flebodia 600 werd ook opgenomen in de 1e groep patiënten. Het medicijn werd 2 maal daags 1 tablet (600 mg) vóór de maaltijd toegediend gedurende 30 dagen in continue modus.

Een onderzoek naar de baarmoeder - placenta - foetale bloedstroom werd uitgevoerd vóór het gebruik van dit medicijn en op de 15e en 30e dag van gebruik op een Voluson-730 ultrasound-apparaat uitgerust met een gespecialiseerde sensor (RAB 4-8p) met behulp van kleurendoppler mapping en puls Doppler slagaders van de navelstreng, thoracale aorta van de foetus en placenta bloedvaten. Kwalitatieve analyse van de bloedstroomsnelheidscurves omvatte de bepaling van de systolodiastolic ratio (C / D) in de vermelde bloedvaten (standaard C / D-indices in de aorta tot 5,6, in de navelstrengslagader tot 2,8, in de spiraalarteriën 1.6-1.8).

De studie van de bloedstroom in de placenta werd uitgevoerd in de centrale, in de twee perifere en paracentrale zones. Zo ontving bijna elke onderzochte zwangere vrouw 5 histogrammen, wat een idee gaf van de toestand van de vasculaire component van de placenta. Bij het visueel beoordelen van de resultaten van een 3D-onderzoek van het geselecteerde gebied van de placenta, werd aandacht besteed aan de verdeling van de vasculaire component en de organisatie van de bloedvaten. Bij computerverwerking van placentogrammen werden de volgende parameters berekend: VI - bloedvatindex, FI - bloedstroomindex. Normatieve indicatoren van uteroplacentale bloedstroom ontwikkeld in de afdeling perinatale diagnostiek van MONIIAG zijn als volgt: de centrale zone - VI 4.0-8.1; FI 42.0-45.0; paracentral - VI 3,8 - 7,6; FI 40,5-43,7; perifere - VI 2,8-5,9; FI 37.5-42.1 (figuur 1).

Fig. 1. 3D-energie dynamische Doppler-patronen.

Tijdens de dynamische monitoring van de toestand van de FPC werden de functionele parameters bepaald: het gehalte aan placenta lactogen (PLH), vrij estriol, alfa-fetoproteïne (AFP) met behulp van ELISA-kits. Indicatoren van hormonen FPC werden als volgt verdeeld, afhankelijk van de waarden van percentielen (P):

 • normale indicatoren - van de 25e tot de 75e P;
 • verheven - meer dan 75e P;
 • laag - minder dan de 25e P.

  Voor een geïntegreerde beoordeling van de functie van de FPC werden 4 soorten hormonale aanpassing van de foetus in aanmerking genomen. Het eerste type is de stressrespons van de hormonale aanpassing van de foetus, gekenmerkt door een verhoging van het niveau van een enkel FPC-hormoon of meer. Het tweede type is de reactie van de instabiliteit van de hormonale aanpassing van de foetus, gekenmerkt door een combinatie van verhoogde en verlaagde hormoonconcentraties van FPC. Het derde type is de uitputtingsreactie van de hormonale aanpassing van de foetus, gekenmerkt door een afname van het niveau van hormonen. Het vierde type is normale hormonale aanpassing van de foetus.

  De leeftijd van de patiënten varieerde van 22 tot 37 jaar. Bij 37 (49,6%) van de 1e groep en bij 21 (52,5%) van de 2e groep was de eerste geboorte aanstaande, bij 38 (50,4%) en 19 (47,5%) - herhaald. Van de kenmerken van obstetrische en gynaecologische voorgeschiedenis in beide groepen zwangere vrouwen, werden menstruatiestoornissen opgemerkt bij respectievelijk 17 (22%) en 16 (40%), spontane abortussen - bij respectievelijk 18 (24%) en 10 (25%). Perinatale verliezen hadden een voorgeschiedenis van 5 (7%) en 6 (15%) patiënten. Bij 88,6% van de zwangere vrouwen in beide groepen werden verschillende extragenitale aandoeningen opgemerkt: de pathologie van het cardiovasculaire systeem bij 12 (18,5%) zwangere vrouwen van de 1e groep, in 6 (20%) - de 2e; spataderen van de onderste ledematen en chronische veneuze insufficiëntie bij respectievelijk 12 (16%) en 7 (17,5%) patiënten; type 1 diabetes bij 8 (11%) en 9 (22,5%) zwangere vrouwen; schildklierpathologie bij respectievelijk 10 (13,3%) en 7 (17,5%) vrouwen.

  De vermelde somatische ziekten en complicaties van obstetrische en gynaecologische anamnese zorgden voor een ongunstige achtergrond voor de ontwikkeling van zwangerschap, met afwijkingen tijdens de zwangerschap tot gevolg.

  Bij patiënten van de 1e groep werd deze zwangerschap bemoeilijkt door de dreiging van een miskraam in 38 (51%) gevallen, een hoog watergehalte in 17 (23%). Milde pre-eclampsie gecompliceerd tijdens de zwangerschap bij 13 (17,3%) zwangere vrouwen, matige ernst - bij 6 (8%), ernstige pre-eclampsie werd gediagnosticeerd bij 2 patiënten. Milde anemie werd vastgesteld bij 43 (57,3%) zwangere vrouwen. In de 2e groep werd het risico op een miskraam waargenomen bij 17 (42,5%) gevallen, polyhydramnio's - bij 4 (10%) vrouwen. Milde pre-eclampsie werd waargenomen bij 17 (42,5%) patiënten, ernstige pre-eclampsie werd waargenomen bij 2 (5%) zwangere vrouwen, anemie - bij 21 (52,5%).

  De indices van de volume uteroplacentale bloedstroom, verkregen tijdens het onderzoek van zwangere vrouwen vóór het begin van de behandeling, duidden op een afname in vascularisatie van de placenta (hypovascularisatie) bij patiënten van beide groepen (Fig. 2, a). Aanzienlijk lage percentages werden in alle zones geregistreerd en waren het gevolg van vasculaire spasmen en beginnende reologische stoornissen in de tussenruimte. De resultaten van de studie van de intraplacentale hemodynamiek bij patiënten met PN zijn weergegeven in de tabel. 1.

  Fig. 2. Dopplerogram. Zwangerschap 37 weken. Pre-eclampsie.
  a - vóór de behandeling: hypovascularisatie van de placenta als gevolg van uitputting van de uteroplacentaire doorbloeding; enkele spiraalvormige slagaders worden aangegeven met pijlen.
  b - dezelfde patiënt na de behandeling. Een toename van de vasculaire component in de uteroplacentale zone.

  Tabel 1. Indices van de intra-placentale doorbloeding bij zwangere vrouwen met PN vóór de behandeling

  Angioprotectors tijdens de zwangerschap

  De voorbereidingen van angioprotectors verschillen in het werkingsmechanisme.

  Daarom worden voor elke ziekte medicijnen verstrekt. Het is de moeite waard om meer te weten te komen over de lijst met medicijnen en te gebruiken voor gezondheidsproblemen.

  Drugslijst

  Angioprotectors verschillen in de samenstelling van actieve ingrediënten. Wijs de belangrijkste actieve ingrediënten toe:

  Hoe ik na de show gewond raakte en spataderen genas!

  Hoe ik na de show gewond raakte en voor altijd van spataderen af ​​was! Roza Syabitova heeft haar geheim gedeeld in DIT ARTIKEL!

  1. Pentoxifylline - Trenatal, Agapurin en anderen zijn beschikbaar in tabletten en ampullen.
  2. Rutoside - Venoruton, Troxerutin.
  3. Escin - escuzan, escin.
  4. Diosmin - Flebodia 600.
  5. Diosmin, Hesperidin - Detralex.

  Moderne medicijnen helpen bij problemen met de bloedvaten. Wat is beter om venotoniki te nemen, kan alleen een arts zeggen na het onderzoek van de patiënt. Door deze behandeling zal effectief zijn.

  Dat is beter om te nemen: plantaardige oorsprong

  Kruidengeneesmiddelen zijn effectief en veilig. Dit zijn volwaardige medicijnen en je mag ze niet naar badami brengen. Voor preparaten met plantensamenstelling omvatten Diosmin en Eskuzan.

  Laatste generatie angioprotectors

  Moderne angioprotectors namen een vooraanstaande plaats in de geneeskunde in. Deze tablets zijn zeer effectief.

  De beste in dit geval zijn Ginkor Fort, Detralex en Cyclo-3-fort.

  Ginkor Fort is een medicijn dat bevat: troxerutine, ginkgo biloba en hepaminol. Dit is een angioprotector. Spataderen, aambeien zijn veelvoorkomende ziekten waarvoor Ginkor Fort is voorgeschreven. Het medicijn is nuttig voor cerebrale bloedvaten.

  Na de eerste cursus verdwijnen spataderen voor altijd!

  Ik ben al heel lang op zoek naar manieren om spataderen te genezen. Ik heb alle methoden geprobeerd en ik vond deze specifieke methode leuk. Mijn resultaten in dit artikel!

  Detraleks Frans medicijn. Het is gemaakt van hoogwaardige grondstoffen. De componenten ervan zijn diosmine en hesperidine. Dit medicijn helpt de veneuze tonus, vasculaire permeabiliteit, te normaliseren. Deze tool heeft zichzelf bewezen.

  Cyclo3fort is een angioprotectief medicijn. Het verhoogt de tonus van de aderen en verbetert het microcirculatieproces. Het actieve ingrediënt in dit geval is hesperidin, de tabletten bevatten vitamine C en extract van slager.

  Indeling: zalf, tabletten

  Een algemene classificatie is te verdelen in:

  • kruidenremedies;
  • synthetische middelen.

  Kruidengels en medicijnen omvatten Aescin, Eskuzan, Reparil, Venoruton, Troxevasin. Middelen voor orale toediening en lokale toepassing kunnen in het complex worden gebruikt.

  Synthetische geneesmiddelen zijn: Benzaron, Detralex. Sommigen van hen zijn alleen beschikbaar in pillen. Dit is voldoende om een ​​positief resultaat te verkrijgen uit het verloop van de behandeling.

  Angioprotectors en microcirculatie-correctoren

  Angioprotectors en anticoagulantia zijn de belangrijkste groepen geneesmiddelen die worden voorgeschreven voor de behandeling van spataderen, tromboflebitis, cardiovasculair systeem en aambeien.

  De eerste groep middelen heeft een positief effect op de bloedvaten en de microcirculatie. Anticoagulantia beïnvloeden het proces van bloedcoagulatie en voorkomen de vorming van bloedstolsels. De therapeutische groep van deze fondsen is voorgeschreven voor atherosclerose, een hartaanval, een beroerte, tromboflebitis.

  Farmacologie is de wetenschap van geneesmiddelenonderzoek, het mechanisme van hun actie en samenstelling. De medicijnen zijn gedefinieerd als middelen om de processen in de bloedvaten te normaliseren.

  Weg met spataderen en zorg voor privacy!

  Hoe ik het probleem met de figuur heb overwonnen en spataderen op mijn benen heb verwijderd! Mijn methode is bewezen en accuraat. Mijn verhaal op MIJN BLOG HIER!

  Hoe te handelen: het werkschema

  Geneesmiddelen zijn niet in staat om de aangetaste bloedvaten te herstellen. Deze fondsen helpen de bloedstroom te normaliseren door de bloedstroompaden te omzeilen. Angioprotectors verbeteren de bloedstroom. Actieschema's zijn onderverdeeld in de volgende groepen:

  • venotoniki;
  • middelen voor het expanderen van bloedvaten;
  • microcirculatiemiddelen.

  Welke is beter om te kiezen die de arts alleen kan zeggen. Afspraak is afhankelijk van de diagnose.

  Met diabetes

  Diabetes mellitus is een ernstige ziekte. Na verloop van tijd het proces van vernietiging van bloedvaten. Het heeft nadelige gevolgen voor de ogen, de onderste ledematen en de lever.

  Om hoofd te bieden aan problemen in de oftalmologie, evenals om het metabolisme in de vaten te normaliseren, worden angioprotectors en hypolidemische middelen gebruikt.

  Samen, normaliseren deze hulpmiddelen het metabolisme van eiwitten en koolhydraten en verbeteren ze de microcirculatie.

  Met spataderen gebroken veneuze toon. Het is belangrijk om de behandeling in een vroeg stadium te starten.

  Deze medicijnen zijn niet-receptplichtig, dus u kunt ze gemakkelijk verkrijgen bij de apotheek. Deze fondsen verhogen de toon van de aderen. Hierdoor verdwijnen geleidelijk zwellingen, zwaar gevoel in de benen en andere symptomen van spataderen.

  Wanneer aambeien een complexe behandeling vereisen. Ze helpen op korte termijn ontstekingen en zwellingen te verminderen. Versterking van schepen vindt geleidelijk plaats, waardoor stabilisatie van de staat mogelijk wordt.

  Angioprotectors tijdens de zwangerschap worden alleen door een arts voorgeschreven als er serieuze aanwijzingen voor zijn. Neem ze zelf is ten strengste verboden. Voor kinderen onder de 16 jaar worden deze middelen ook met voorzichtigheid voorgeschreven.

  Lymfostase is een ziekte die optreedt wanneer de uitstroming van de lymfe is verstoord. Kenmerkend voor deze aandoening is sterk oedeem.

  Vaker beïnvloedt lymfostasis de benen, minder vaak lijden de bovenste ledematen. Medicijnen helpen de zwelling te verlichten, verbeteren de tonus van de aders en gaan de ontsteking aan.

  detraleks

  Detralex wordt aanbevolen om de cursus te gebruiken. Drink per dag 2 stukjes, verdeeld over twee doses.

  Wanneer aambeien schema anders is. Ten eerste duurt het 6 tabletten gedurende 4 dagen, daarna nog eens 3 dagen voor 4 tabletten.

  Bij zwangerschap kan Detraleks alleen op recept worden ingenomen. Tijdens het geven van borstvoeding wordt het gebruik van dit geneesmiddel afgeraden.

  Ascorbutine bestaat uit ascorbinezuur en rutine. Dit medicijn wordt ook gebruikt bij pediatrische neurologie. Als preventieve maatregel worden kinderen tot 3 jaar aangeraden om een ​​halve pil per dag te nemen, en volwassenen 1-2 stuks.

  Voor de behandeling en preventie van single, verhoogt alleen het aantal applicaties per dag. Volwassenen en kinderen nemen ascorutine 2-3 keer.

  Aescusan

  Eskuzan betekent op basis van paardenkastanje. Volgens de getuigenis van 15 druppels drie keer per dag. Het wordt met voorzichtigheid gebruikt bij de behandeling van zwangere vrouwen.

  Escuzane is niet geschikt voor mensen met individuele intolerantie.

  Veel mensen proberen kennis te maken met de prijzen voordat ze geld kopen. Hier is een lijst met enkele van hun meest populaire titels:

  1. Detralex - 1270 roebel voor 60 stuks.
  2. Troxevasin - 400 roebel voor 50 stuks.
  3. Hepatrombin met gel - 340 roebel.
  4. Eskuzan daalt - 160 roebel.

  Angioprotectors worden gebruikt bij de complexe behandeling van chronische oogziekten. Deze medicijnen helpen bij angioretinopathie, dystrofie en chorioretinitis.

  Therapie van deze ziekten moet regelmatig worden uitgevoerd en alleen indien aangegeven.

  Hoe spataderen te genezen! Een opvallende ontdekking in de geschiedenis van de geneeskunde.

  Een echt voorbeeld van hoe u ooit van spataderen af ​​kunt komen! Een beproefde methode in de geschiedenis van een beroemde blogger op DEZE SITE!

  Voorkom hersenoedeem, verbeter de bloedcirculatie, bestrijd de ontsteking. Deze medicijnen helpen bij de behandeling van cerebrale vaten en versterken hun wanden.

  Angioprotectors - lijst met medicijnen

  Angioprotectors zijn middelen die hun helende eigenschappen vertonen tijdens de chemische interactie van de actieve elementen van geneesmiddelen met het doelwit: het vasculaire endotheel, gladde spiercellen van de aderwanden, bloedcomponenten.

  Het gebruik van angioprotectors is dat ze bijdragen aan het gunstige effect op de werking van de vaatwanden en de microcirculatie normaliseren.

  classificatie

  In de klinische setting worden angioprotectors en microcirculatie-correctoren gebruikt (ongeveer 150 stuks): deze geneesmiddelen worden opgenomen in subgroep 1 van cardiovasculaire geneesmiddelen.

  De meest populaire classificatie is onderverdeeld in 2 categorieën angioprotectors:

  • Monopreparations. Medicijnen 1 subgroepen kunnen monopreparaties bevatten op basis van één actief ingrediënt:
   • plant angioprotectors;
   • semi-synthetische drugs;
   • synthetische middelen.
  • Gecombineerde medicijnen. Subgroep 2 - gecombineerde geneesmiddelen, die een complexe samenstelling van componenten hebben:
   • Middelen op basis van gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdenfractie. Diosmin, hesperidin zijn actieve ingrediënten van deze fondsen. Geneesmiddelen van het MOFF worden erkend als de meest effectieve geneesmiddelen in verschillende stadia van veneuze ziekten.
   • Producten die flavonoïden bevatten van druivenbladeren. Productie door middel van een waterig extract maakt het medicijn optimaal voor absorptie in het maag-darmkanaal.
   • Proanthocyanidinen.
   • Totale fractie van triterpeenzuren.
   • Naald extract
   • Ginkgo biloba-extract.

  Verschillend in het werkingsmechanisme, worden de middelen van dergelijke groepen gebruikt in verschillende stadia van veneuze ziekten. De meest bestudeerde angioprotectors zijn geneesmiddelen van de IFF-groep. Ze vertonen een hoog klinisch effect tijdens de behandeling van patiënten in alle vormen en stadia van de pathologische processen van de aderen.

  Het werkingsmechanisme van angioprotectors

  Geneesmiddel medicijnen die zijn opgenomen in de angioprotector beginnen de belangrijkste delen van de pathologische formaties van aderziekten te remmen:

  • Ontregeling van de vasculaire tonus. Angioprotectors bevorderen de activering van adrenerge transmissie en beïnvloeden het behoud, de afgifte van neurotransmitters in de synaptische kloof. De geneesmiddelen beïnvloeden rechtstreeks de adrenerge receptoren van de postsynaptische membranen van vasculaire gladde spiercellen.
  • Ingrediënten WFF moduleren het metabolisme van stikstofmonoxide - een belangrijke factor in de regulatie van de vasculaire tonus. De vorming van stikstofoxide in het endotheel kan worden verstoord tijdens ontstekingsprocessen, stagnatie, zuurstofgebrek.

  Bovendien dragen bepaalde flavonoïden bij tot de vermindering van enzymactiviteit, tijdens de werking waarvan vele actieve radicalen verschijnen, het gehalte van een tumorversterfingsfactor kunnen moduleren.

  • Ontstekingsprocessen. Meer dan 20 enzymen en mediatoren die betrokken zijn bij ontstekingsprocessen kunnen hun eigen activiteit veranderen in de aanwezigheid van flavonoïden. De ontstekingsremmende en pijnstillende effecten van deze medicijnen zijn hierop gebaseerd.

  De meeste gegevens suggereren dat angioprotectors multi-targetgeneesmiddelen zijn die een complex gunstig effect op de bloedvaten hebben.

  Er zijn aanwijzingen voor nadelige interacties met bepaalde geneesmiddelen:

  • erythromycine;
  • claritromycine;
  • ketoconazol;
  • itraconazol;
  • Ritonavir.

  In een dergelijke situatie is vastgesteld dat deze groep geneesmiddelen concurrenten zijn van andere geneesmiddelen die in het lichaam proberen te communiceren met de enzymoxidatiecentra van het P450-systeem.

  Vooral voorzichtig zijn tijdens leveraandoeningen, in het geval van adjuvante remmers en enzymactivatoren van de lever: in deze situatie, de waarschijnlijkheid van bijwerkingen.

  Farmacologische eigenschappen

  Een vergelijkbare groep geneesmiddelen wordt bepaald door de lijst van ziekten waarin ze worden gebruikt (verschillende pathologische processen van het hart) en effecten:

  • krampstillende activiteit;
  • vaatverwijding;
  • verhoogde microcirculatie;
  • normalisatie van de reologische eigenschappen van bloed;
  • toename van capillaire weerstand;
  • vermindering van weefseloedeem;
  • activering van het metabolisme in de vaatwanden.

  Diagnostiek van de samenstelling en structuur van werkzame stoffen maakt het mogelijk om op basis van hun chemische oorsprong een concept aan angioprotectoren te geven, hoe nauw ze zijn verbonden met doelen: deze informatie is nodig om de selectiviteit van het effect, de waarschijnlijke invloedsfactoren op pathologische veranderingen te bepalen.

  De meeste angioprotectors als de belangrijkste structurele componenten omvatten flavonoïden. Onbelangrijke chemische veranderingen in hun structuur verklaren het verschil in het spectrum van het therapeutisch effect.

  Indicaties voor gebruik

  Deze geneesmiddelen worden aan patiënten voorgeschreven voor de behandeling van dergelijke pathologische processen:

  • Ziekten van het cardiovasculaire systeem die worden veroorzaakt door diabetes, reuma of atherosclerose. Het genezende effect treedt op door de synthese van hyaluronidase te verminderen en wallen te verminderen. Angioprotectors bij diabetes kunnen de synthese van hyaluronidase remmen. Dit enzym is betrokken bij alle brandpunten van ontstekingsprocessen.
  • De vorming van bloedstolsels en atherosclerose. Angioprotectors worden gebruikt in combinatie met hypocholesterolemische en antibloedplaatjesgeneesmiddelen die het vermogen van cellen om te adhereren en aggregeren te veranderen.
  • Falen in de cerebrale en coronaire circulatie. Vanwege het therapeutische effect van de remedies wordt de schadezone verminderd en neemt de celweerstand tegen hypoxie toe.
  • Spataderen en veneuze insufficiëntie. Verzacht de aderen, voorkom de vorming van bloedstolsels en verwijden bloedvaten. Hier vindt u een verscheidenheid aan medicijnen voor veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen.

  HERZIENING VAN ONZE LEZER!

  Onlangs las ik een artikel dat vertelt over FitofLife voor de behandeling van hartziekten. Met deze thee kunt u ALTIJD aritmie, hartfalen, atherosclerose, coronaire hartziekte, hartinfarct en vele andere hartaandoeningen en bloedvaten thuis genezen. Ik vertrouwde geen informatie, maar besloot om een ​​tas te controleren en te bestellen.
  Ik merkte de veranderingen een week later op: de constante pijn en de tinteling in mijn hart kwelden me daarvoor - ze trokken zich terug en na 2 weken verdwenen ze volledig. Probeer het en u, en als iemand geïnteresseerd is, dan is de link naar het onderstaande artikel. Lees meer »

  Contra

  Geneesmiddelen uit deze groep worden gekenmerkt door bepaalde contra-indicaties voor gebruik:

  • Kan niet worden gebruikt met gevoeligheid van bestaande of aanvullende ingrediënten.
  • In het proces van gastro-intestinale stoornissen: in de periode van ontstekingsziekten met exacerbaties.
  • Niet gebruikt bij de behandeling van patiënten jonger dan 16 jaar.
  • Bepaalde geneesmiddelen angioprotectors worden niet aanbevolen voor gebruik in 1 of 2 trimesters van de zwangerschap, of voor de gehele periode, op het moment van de lactatie.

  Geneesmiddelen voor uitwendig gebruik zijn niet van toepassing tijdens:

  1. Schending van de integriteit van de huid.
  2. Besmettelijke verwondingen aan zacht weefsel.
  3. Allergie voor actieve ingrediënten zalven, gels of crèmes.
  4. In de periode van lange niet-genezende trofische aandoeningen resistent tegen medicamenteuze behandeling.

  Voorafgaand aan het gebruik van tabletten of capsules, bestudeert de patiënt zorgvuldig de instructies en past het product toe volgens de instructies van de fabrikant en de specialist.

  Hoe worden medicijnen gebruikt?

  Het is verboden om fondsen van deze subgroep zelf aan te wijzen, het is een specialist.

  Fundamentele angioprotectors en de door de arts voorgeschreven vorm:

  • Pentoxifylline. Toegekend als tablets en foto's. Gebruik 3-4 keer per dag na het eten een intern gebruik. De injectie wordt langzaam 1-2 maal per dag ingeleid. Contra-indicaties - bloedverlies, draagtijd, borstvoeding, hartslag, bloeding, hartinfarct.
  • Calciumdobesilaat. Geproduceerd als tabletten en geconsumeerd bij het nemen van voedsel 3-4 keer per dag. Verboden tijdens zwangerschap.
  • Pyricarbate wordt geproduceerd als tabletten en zalf, gebruikt tijdens de periode van guttate sclerodermie bij een kind, neurodermatitis, stralingsletsel van de huid.
  • Rutoside is tabletten, capsules, ampullen en gel aangebracht op de aangetaste aderen in een kleine laag. Ook verboden tijdens zwangerschap.

  Hieruit volgt dat de middelen vrij algemeen worden gebruikt, maar ze moeten niet door zichzelf en zonder de juiste diagnostiek worden toegepast, omdat de complicaties onomkeerbaar zijn. Om een ​​goed effect te hebben, moet u de aanbevelingen van de arts vragen en deze zonder enige twijfel volgen.

  Angioprotectors - lijst met medicijnen

  De meest populaire en effectieve angioprotectors zijn die welke een geschikt therapeutisch effect hebben, geproduceerd in de vorm van tabletten en capsules aan de binnenkant:

  • Vazoket.
  • Detraleks.
  • Phlebodia 600.
  • Aescusan.
  • Askorutin.
  • Venoruton.
  • Pentoxifylline.
  • Troksevazin.
  • Venarus.

  Deze lijst wordt aangevuld met angioprotectors, die het juiste farmacologische effect hebben voor de externe behandeling van ziekten.

  Angioprotectors als een zalf, gel en crème voor uitwendig gebruik:

  • Heparine.
  • Procto-Glivenol.
  • Gepatrombin.
  • Proktozan.
  • Venitan.
  • Lioton-gel.
  • Venorutinol.
  • Proctosedyl.
  • Essaven.
  • Troksevazin.

  Voor orale toediening

  Veel angioprotectors worden door apothekers vervaardigd als tabletten of capsules voor intern gebruik.

  De meest populaire en effectieve:

  • "Detraleks". Het beschermt de bloedvaten en verhoogt de tonus van de wanden van bloedvaten. Bevordert de stimulatie van lymfedrainage, verbetering van de microcirculatie, eliminatie van tekenen van ontstekingsprocessen. Elimineert de activering, beweging en adhesie van witte bloedlichaampjes op het capillaire niveau.
   Na een kort gebruik van een dergelijk hulpmiddel, kunnen de meeste patiënten merken dat de ernst van de symptomen van pathologische processen afneemt: pijn, zwelling en zwaarte van de benen. In dit opzicht neemt de mate van psycho-emotioneel en fysiek comfort bij patiënten toe.
   De tool wordt zowel voor genezing als voor preventie gebruikt. Als er een behoefte is, benoemd en tijdens de zwangerschap.
  • "Phlebodia". Een medicijn dat behoort tot de subgroep van angioprotectors. Het draagt ​​bij aan de versterking en bescherming van bloedvaten, verhoogt de sterkte en de algemene weerstand van haarvaten, wordt gekenmerkt door ontstekingsremmende werking en verhoogt de bloedtoevoer naar de huid. Het medicijn wordt voorgeschreven aan patiënten met verschillende vormen van veneuze insufficiëntie (aambeien). Het gaat effectief om in de periode van exacerbaties van de ziekte en kan een uitstekend resultaat geven: de belangrijkste symptomen verdwijnen, de klonterafname, jeuk, verbranding, pijn en andere ongunstige symptomen verdwijnen.
  • "Aescusan". Een medicijn dat een antioxiderend effect heeft, vermindert wallen en remt het exsudatieproces, dat de aderen doet kloppen. Paardenkastanje-extract, dat is opgenomen in het hulpmiddel, helpt de productie van hormonen door de bijnierschors en de biosynthese van prostaglandinen te stimuleren.
   Het normaliseert de activiteit van contracties van gladde spiervezels, vermindert vasculaire fragiliteit, helpt het metabolisme in de weefsels te verbeteren.
  • "Ascorutin". Het complex van vitamines voor bloedvaten, dat betrokken is bij de reacties van oxidatie en reductie en compenseert voor het gebrek aan vitamine C en P in het lichaam. Het helpt de wanden van bloedvaten te versterken, waardoor de doorlaatbaarheid en kwetsbaarheid worden verminderd. Het medicijn is betrokken bij het versterken van de haarvaten en het immuunsysteem.
  • "Venoruton." Het wordt gekenmerkt door angioprotectieve en flebotoniserende effecten. Het is bedoeld om storingen in de microcirculatie te elimineren en om het werk van het vasculaire endotheel te regenereren. De tool heeft niet-essentiële ontstekingsremmende en antioxiderende effecten, draagt ​​bij aan de remming van de activiteit van inflammatoire mediatoren.
   De reologische parameters van bloed worden beter, de aggregatie van rode bloedcellen neemt af en hun structuur wordt weer normaal. Het medicijn wordt gebruikt door patiënten met een trofisch ulcus van de ledematen, tromboflebitis, spataderen, aambeien.
  • "Troxevasin". Geneesmiddel van plantaardige oorsprong, dat de capillaire permeabiliteit normaliseert en de tekenen van ontstekingsprocessen vermindert. Helpt pijn, zwelling en zwaarte van de benen te elimineren.
   Door het belangrijkste actieve bestanddeel geeft het een sterk antioxiderend effect, draagt ​​het bij aan het versterken en versterken van de vaatwanden, elimineert het trofische stoornissen.
  • "Pentoxifylline." Herstelt de microcirculatie, heeft een anti-aggregatie-effect en verlaagt het calciumgehalte in de cellen. Bovendien zijn tabletten beschikbaar in de vorm van injecties. Benoemd tijdens storingen in de perifere en cerebrale circulatie, weefselafbraak, zuurstofgebrek van het netvlies.

  Voor extern gebruik

  Lokale behandeling van vasculaire aandoeningen bestaat uit het gebruik van geneesmiddelen die beschikbaar zijn als een zalf, gel en crème.

  De beste angioprotectors voor dit doel:

  • "Gepatrombin". Gecombineerde tool voor extern gebruik. Het voorkomt de vorming van bloedstolsels, bevordert de regeneratie, verlicht de zwelling van de benen en heeft een goed anticoagulerend effect.
   Het hulpmiddel remt de bloedstolling en stopt de vorming van bloedstolsels. Helpt bij het elimineren van aambeien, verbetert de bloedcirculatie in gebieden met ontstekingsprocessen en is betrokken bij het herstel van bindweefsel.
  • "Lioton". Een effectieve remedie die werd gecreëerd om de zwelling en zwaarte van de benen tegen te gaan tijdens de periode van insufficiëntie van de aderen. Het wordt geproduceerd in de vorm van gels, snel en gemakkelijk doordringend in het doelwit. Verwijdert vermoeidheid, helpt pijn wegnemen.
   Het ontstekingsremmende effect van het middel is te wijten aan een afname van de activiteit van hyaluronidase direct op de plaats van het ontstekingsproces. Versnelt de eliminatie van hematomen en bloedstolsels, vermindert zwelling.
  • "Indovazin". Het gecombineerde geneesmiddel dat wordt gemaakt in de vorm van gels. Het bestaat uit 2 hoofdcomponenten: troxerutine en indomethacine, die ontstekingsremmende en angioprotectieve effecten bieden. Het verwijdert zwelling, vermindert pijn en andere tekenen van ontsteking, verhoogt de bloedcirculatie.
   Het verlaagt de broosheid en helpt de capillaire permeabiliteit te verminderen, aders te versterken, blauwe plekken snel te verwijderen, lokale hyperthermie en pijn in de plaats van ontsteking te verminderen.
  • "Essavan-gel". Angioprotectief middel dat wordt gebruikt in de periode van veneuze ontsteking en vergroting, zwelling van de benen, blauwe plekken en verstuikingen. Het helpt de daaropvolgende progressie van veneuze insufficiëntie te vertragen, bevordert de resorptie van hematomen, vermindert zwelling.

  Geneesmiddelprijzen

  De minimumprijs voor deze medicijnen varieert van 40 tot 5.000 roebel, afhankelijk van de regio, apotheek, farmaceutische vorm, het bedrijf dat deze geneesmiddelen produceert. Angioprotectors in het buitenland zijn veel duurder. En het is handiger om wat binnenlandse analogen te kopen.

  Angioprotectors: soorten medicijnen, vertegenwoordigers, indicaties

  Angioprotectors - een groep geneesmiddelen bestemd voor de behandeling van ziekten van het cardiovasculaire systeem. Ze worden gebruikt om de werking van bloedvaten te verbeteren, de correctie van de microcirculatie, de normalisatie van de reologische eigenschappen van het bloed- en weefselmetabolisme. Angioprotectors worden gebruikt voor de behandeling van de volgende ziekten: diabetische retinopathie, nefropathie, reumatische vasculaire aandoeningen, atherosclerose, spataderen, trofische ulcera en andere angiopathieën.

  Geneesmiddelen in deze groep hebben een krampstillend effect, verwijdt de bloedvaten, vermindert de zwelling van het weefsel, stimuleert het celmetabolisme en herstelt de samenstelling van het bloed.

  Angioprotectors hebben een positief effect op de functionele toestand van de vaatwand, normaliseren de systemische bloedstroom, verhogen de vasculaire tonus. Hun farmacologische werking manifesteert zich na interactie met doelwitcellen: endotheliocyten, leukocyten, myocyten.

  Van oorsprong worden de preparaten van de groep angioprotectors ingedeeld in twee hoofdgroepen: plantaardige en synthetische oorsprong. De planten omvatten "Coumarin", "Diosmin", "Eskuzan" en synthetische - "Dobesilate calcium", "Benzaron", "Naftazon". Kruidenpreparaten zijn veiliger en hebben minder bijwerkingen dan hun synthetische tegenhangers.

  Wat hun samenstelling betreft, zijn anti-protectoren onderverdeeld in:

  • Monopreparaties die één werkzame stof bevatten, bijvoorbeeld Troxerutin,
  • Gecombineerde geneesmiddelen met verschillende ingrediënten - "Detralex", "Venodiol", "Antistax", "Indovazin".

  Werkingsmechanisme

  De farmacologische werking van angioprotectors is niet volledig bekend. Door de normalisatie van de microcirculatie worden de bloedvaten verwijden en wordt de bloedsamenstelling hersteld. Dit helpt om wallen te elimineren, het metabolisme te verbeteren en de vasculaire tonus te verhogen.

  De groep angioprotectors omvat veel geneesmiddelen met verschillende therapeutische effecten:

  1. De biosynthese van het hyaluronidase-enzym remmen of de activiteit van zijn derivaten remmen,
  2. Ze zijn antagonisten van biologisch actieve stoffen - prostaglandinen,
  3. Ze hebben een anti-brein effect,
  4. Bloedplaatjesaggregatie remmen,
  5. Stimuleer de vorming van mucopolysacchariden in de capillaire wand
  6. Normaliseer de permeabiliteit van de vaatwanden,
  7. Verminder het plakken van bloedcellen aan de wanden van bloedvaten.

  Angioprotectors remmen de belangrijkste pathogenese van vaatziekten: vasculaire tonedysregulatie, endotheeldisfunctie, oxidatieve stress, ontstekingsreacties.

  Indicaties voor gebruik

  Angioprotectors worden voorgeschreven aan patiënten voor de behandeling van de volgende pathologieën:

  • Vaatziekten van diabetische, reumatologische of atherosclerotische oorsprong. Het therapeutische effect wordt uitgevoerd door de synthese van hyaluronidase te onderdrukken en oedeem te verminderen.
  • Trombose en atherosclerose. Patiënten worden voorgeschreven angioprotectors samen met hypocholesterolemische en antibloedplaatjesaggregatiemiddelen, evenals geneesmiddelen die het vermogen van de cel tot adhesie en aggregatie veranderen.
  • Verstoring van de cerebrale en coronaire circulatie. Door het therapeutische effect van de medicijnen wordt het getroffen gebied verminderd en worden de cellen resistenter tegen zuurstofgebrek.
  • Spataderen en veneuze insufficiëntie. Angioprotectors hebben een venotonisch, antitrombotisch en vasodilerend effect.

  Angioprotectors worden ook profylactisch gebruikt om schade aan de aderen, slagaders en haarvaten te voorkomen.

  Contra

  Anti-protectoren hebben een aantal contra-indicaties en aandoeningen waarbij geneesmiddelen met voorzichtigheid moeten worden gebruikt:

  • zwangerschap
  • Lactatieperiode
  • Overgevoeligheid voor de componenten van het geneesmiddel,
  • Allergische reacties op het medicijn,
  • Ziekten van het spijsverteringsstelsel,
  • Personen onder de leeftijd van 16-18.

  Crèmes, zalven en gels zijn verboden voor personen met infectieuze laesies van zachte weefsels, allergische reacties op de bestanddelen van het geneesmiddel, huidletsels met een schending van de integriteit ervan, niet-genezende trofische ulcera.

  Angioprotectors voor orale toediening

  Een groot aantal angioprotectieve middelen wordt geproduceerd door de farmaceutische industrie in de vorm van tabletten en capsules voor orale toediening. De meest voorkomende en effectieve onder hen zijn:

  "Detraleks"

  Flebotroop en angioprotectief middel dat de bloedvaten beschermt en de tonus van de vaatwand verhoogt. Het stimuleert lymfatische drainage, verbetert de microcirculatie, elimineert tekenen van ontsteking. "Detralex" onderdrukt de activatie, migratie en adhesie van leukocyten op het capillaire niveau. Na een korte inname van dit medicijn merken de meeste patiënten een daling op van de ernst van de symptomen van de pathologie: pijn, zwelling en zwaarte in de benen. Hierdoor neemt het niveau van emotioneel en fysiek comfort bij patiënten toe. Het medicijn wordt gebruikt met zowel therapeutische als profylactische doeleinden. "Detralex" wordt, indien nodig, zelfs voorgeschreven voor zwangere vrouwen.

  "Phlebodia"

  Geneesmiddel, behorend tot de groep van angioprotectors. Het versterkt en beschermt de bloedvaten, verhoogt de sterkte en algemene weerstand van haarvaten, heeft een ontstekingsremmend effect en verbetert de bloedcirculatie in de huid. Medicijnen voorschrijven aan patiënten met verschillende vormen van veneuze insufficiëntie, meestal met aambeien. "Flebodia" helpt perfect bij verergering van de ziekte en geeft een goed resultaat: de belangrijkste symptomen verdwijnen, knobbels worden verminderd, jeuk, branderigheid, pijn en andere onplezierige manifestaties verdwijnen.

  "Aescusan"

  Angioprotector, die antioxiderende eigenschappen heeft, vermindert zwelling en remt exudatieprocessen en heeft een venotonisch effect. Paardenkastanje-extract, dat deel uitmaakt van het medicijn, stimuleert de productie van hormonen door de bijnierschors en de biosynthese van prostaglandinen. "Eskuzan" normaliseert de contractiele activiteit van gladde spiervezels, vermindert de broosheid van bloedvaten, verbetert het weefselmetabolisme.

  "Ascorutin"

  Vitaminepreparaat, deelname aan redoxreacties en compensatie voor het tekort aan vitamine C en P in het lichaam. "Ascorutine" versterkt de vaatwand, vermindert de doorlaatbaarheid en kwetsbaarheid. Het medicijn versterkt niet alleen de haarvaten, maar ook het menselijke immuunsysteem.

  "Venoruton"

  Beschikt over angioprotectieve en flebotonische eigenschappen. Het is bedoeld voor de correctie van stoornissen in de microcirculatie en het herstel van functies van vasculair endotheel. Het medicijn heeft een licht ontstekingsremmend en antioxiderend effect, remt de activiteit van ontstekingsmediatoren. Onder invloed van "Venoruton" worden de reologische eigenschappen van bloed verbeterd, de aggregatie van rode bloedcellen verminderd en hun structuur genormaliseerd. Het medicijn is geïndiceerd voor patiënten met trofische ulcera van de extremiteiten, tromboflebitis, spataderen, aambeien.

  "Troxevasin"

  Kruidengeneesmiddel dat de capillaire permeabiliteit normaliseert en tekenen van ontsteking vermindert. Het elimineert de pijn, zwelling en zwaarte in de benen. Vanwege het belangrijkste actieve bestanddeel troxerutin oefent het zijn krachtige antioxiderende werking uit, versterkt het de wanden van bloedvaten en elimineert het trofische stoornissen.

  "Pentoxifylline"

  Angioprotector, herstel van de microcirculatie, antiaggregatieremmend effect en vermindering van de concentratie van intracellulair calcium. Naast de tablet is er een injectievorm van het medicijn. Het wordt voorgeschreven als schending van perifere en cerebrale circulatie, weefselafbraak, retinale hypoxie. Het geneesmiddel is gecontraïndiceerd bij zwangere en zogende vrouwen, mensen met extrasystolen, bloeding en een acuut myocardiaal infarct. "Venarus"

  Venotone en angioprotector, verminderen veneuze congestie en verminderen de capillaire permeabiliteit en fragiliteit. Dankzij het therapeutische effect zijn de microcirculatie en lymfedrainage verbeterd. Systematisch gebruik van het medicijn kan de ernst van symptomen van vaatziekten verminderen.

  Angioprotectors voor uitwendig gebruik

  Topische behandeling van vaatziekten is het gebruik van geneesmiddelen die worden geproduceerd in de vorm van zalven, gels en crèmes. Lijst met de meest populaire medicijnen:

  "Gepatrombin"

  Gecombineerde voorbereiding voor uitwendig gebruik met een uitgesproken angioprotectief, antitrombotisch, regenererend, anticoagulerend en anti-oedeemeffect. Het medicijn remt bloedcoagulatie en remt het proces van bloedstolsels. "Hepatrombin" is een antihemorrhoidal middel dat de bloedtoevoer op het gebied van ontsteking verbetert en is betrokken bij de regeneratie van bindweefsel. Als gevolg van de behandeling met dit medicijn verdwijnen de tekenen van ontsteking: pijn, brandend gevoel, jeuk.

  "Lioton"

  Zeer effectief middel tegen zwelling en zwaarte in de benen met veneuze insufficiëntie. Het medicijn komt vrij in de vorm van een gel, die snel en gemakkelijk de bron van ongemak binnendringt en het therapeutische effect ervan uitoefent. Het verlicht vermoeidheid, elimineert pijnlijke sensaties en laat het gemak aan de benen terugkeren. De basis van de farmacologische werking van deze tool is het antitrombotische en anti-exsudatieve effect. Ontstekingsremmend effect van het geneesmiddel door de remming van de activiteit van hyaluronidase direct in de ontsteking. Dankzij de stimulatie van de fibrinolytische eigenschappen van het bloed, worden de processen van resorptie van hematomen en bloedstolsels versneld, zwelling van weefsels wordt verminderd. Het product heeft een aangename lavendelgeur en een lichte textuur, waardoor het snel door de huid kan worden opgenomen en geen sporen achterlaat op kleding.

  "Indovazin"

  Gecombineerde angioprotector, geproduceerd in de vorm van een gel. Het bevat in zijn samenstelling twee werkzame stoffen: troxerutine en indomethacine, waardoor het zowel ontstekingsremmende als angioprotectieve effecten heeft. Het verwijdert snel wallen, vermindert pijn en andere tekenen van ontsteking, verbetert de bloedsomloop en is uiterst noodzakelijk in verschillende levenssituaties. Het vermindert effectief de broosheid en vermindert de permeabiliteit van de capillairen, zet aderen aan, helpt in korte tijd van blauwe plekken af ​​te komen, vermindert lokale hyperthermie en pijn in het centrum van ontsteking. Geschikt voor de behandeling van lichte huiselijk letsel: schaafwonden, kneuzingen.

  "Essavan-gel"

  Angioprotectief medicijn gebruikt voor ontsteking en dilatatie van de aders, zwelling van ledematen, blauwe plekken en strekking van pezen. Het vertraagt ​​de verdere progressie van veneuze insufficiëntie, versnelt de resorptie van kneuzingen, vermindert zwelling van weefsels.

  Zelfbehandeling van vaatziekten is ten strengste verboden en zelfaanduiding van de meeste angioprotectors is ongewenst. Mensen met vasculaire disfunctie moeten regelmatig specialisten bezoeken en een uitgebreide behandeling ondergaan. Flebologen, angiosurgeons en cardiologen zullen individueel een of ander medicijn selecteren. De dosering en duur van de therapie wordt gekozen rekening houdend met de algemene toestand van de patiënt en de farmacologische werking van het medicijn.

  Angioprotectors - hoe beïnvloeden ze het lichaam en wie schrijft ze voor?

  Angioprotectors zijn een farmacologische groep van geneesmiddelen die zijn bedoeld voor de behandeling van vasculaire pathologieën en ziekten van het hartorgaan.

  Deze medicijnen worden gebruikt:

  • Om de functionaliteit van de vaatmembranen te verbeteren;
  • Om de microcirculatie van het bloed te verbeteren;
  • Om de reologische werking van bloed te verbeteren;
  • Om het metabolisme in de cellen van de weefsels van organen te normaliseren.

  Het effect van angioprotectors op het lichaam

  Geneesmiddelen van deze farmacologische groep hebben de volgende therapeutische effecten:

  • Ontlast spasmen van bloedvaten;
  • Ze hebben de eigenschappen om de vatvoering uit te breiden;
  • Antibradikinin bezit;
  • Wallen verwijderen;
  • Metabolisme verbeteren;
  • Pas de samenstelling van het bloed aan.

  Deze medicijnen normaliseren de gezondheid van de bloedstroom, verhogen de vasculaire tonus en verhogen de snelheid van het bloed in de bloedbaan.

  Geneesmiddeleigenschappen manifesteren angioprotectors na hun interactie met:

  • Endotheelcellen;
  • Leukocyten moleculen;
  • Myocyte moleculen.

  classificatie

  De preparaten van angioprotectors zijn verdeeld in verschillende richtingen:

  • Volgens de vorm van herkomst (synthetische en natuurlijke groente);
  • Volgens zijn samenstelling van componenten (monopreparations zijn troxerutin en verschillende componenten in de gecombineerde agent zijn Detraleks, het geneesmiddel Indovazin).

  Natuurlijke kruidenremedies zijn veel veiliger dan hun synthetische tegenhangers, en ze resulteren in minder kurkactie.

  Voor farmacologische soorten generaties

  Het werkingsmechanisme op het lichaam angioprotectors

  Het angioprotectieve effect maakt het mogelijk om de bloedstroom te normaliseren en de functionaliteit van het bloedstroomsysteem van het hele lichaam te verbeteren, vooral om de beweging van bloed in de periferie te verbeteren.

  Deze geneesmiddelen hebben de eigenschappen van verdunning van bloedplasma en verminderen het effect op vaatweerstand in de periode van bloedstroming langs het slagaderkanaal.

  Therapeutische eigenschappen van angioprotectors:

  • Rem de synthese van hyaluronidase;
  • Heeft de functie van antagonisten van prostaglandinemoleculen;
  • Verminder de aggregatie van bloedplaatjesmoleculen;
  • Stimuleer de productie van mucopolysaccharidemoleculen in capillaire hulzen;
  • Verbetert de doorlaatbaarheid van de slagaders;
  • Vermindering van adhesie van bloedplaatjesmoleculen in het bloedplasma.

  Indicaties voor gebruik van angioprotectors

  Angioprotectors worden gebruikt bij de behandeling van dergelijke pathologieën:

  • Met vasculaire pathologieën veroorzaakt door diabetes mellitus;
  • Met vasculaire pathologieën die worden veroorzaakt door reuma;
  • Met atherosclerose;
  • Trombose ziekte;
  • Verstoringen in de bloedtoevoer naar hersencellen;
  • Afwijkingen in de functionaliteit van de hersenslagaders;
  • In overtreding van de bloedstroom van de kransslagaders, met coronaire insufficiëntie;
  • Spataderziekte;
  • Gebrek aan veneuze uitstroom;
  • Met de nederlaag van de haarvaatjes;
  • Met diabetische retinopathie;
  • Met neuropathie van de onderste ledematen;
  • Met myelopathie;
  • Met de pathologie van microangiopathie;
  • Voor de behandeling van trofische beenulcera.
  atherosclerose

  Contra-indicaties om te gebruiken

  Contra-indicaties voor de benoeming van geneesmiddelen-farmacologische groep angioprotectors kunnen zijn:

  • Intolerantie voor het lichaam van sommige ingrediënten in de samenstelling van geneesmiddelen;
  • Met ontsteking in het spijsverteringsstelsel;
  • In geval van storing van de maag en darmen;
  • Kinderen onder de 16;
  • In de periode van de prenatale dracht van het kind. Het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap is met name verboden in het eerste of tweede trimester van de foetale ontwikkeling;
  • Borstvoeding baby.

  Uitwendige preparaten met angioprotectieve eigenschappen worden niet voorgeschreven:

  • Als er schaafwonden en wonden op de huid zijn;
  • Met infecties op de zachte vezels van de huid;
  • Allergie voor ingrediënten;
  • Met niet-genezende trofische ulcera die niet vatbaar zijn voor medische behandeling.

  Het is toegestaan ​​om angioprotectieve middelen alleen te gebruiken met het voorschrift van de behandelende arts, die het schema van angiotropische therapie zal voorschrijven, en ook de correcte dosering van geneesmiddelen zal berekenen.

  De lijst met meest gebruikte voor de behandeling van ziekten van het vaatstelsel en pathologieën in de bloedsomloop groepen van angioprotectors:

  Wie schrijft angioprotectors voor?

  Angioprotectors zijn een farmacologische groep van therapeutische middelen die gericht zijn op het herstellen van de functionaliteit van het bloedstroomsysteem, evenals het versterken van de choroïde membranen.

  In de moderne wereld zijn vasculaire pathologieën veel jonger, en nu worden bij actieve jonge mensen vrij vaak vasculaire en hartaandoeningen gevonden.

  Angioprotectors worden voorgeschreven door dergelijke specialisten:

  • Vaatchirurgen schrijven deze groep voor voor aorta-ziekte, coronaire vaatziekte, voor spataderen en voor het vernietigen van atherosclerose van de ledematen, om capillaire permeabiliteit te verminderen;
  • Neuroloog schrijft geneesmiddelen voor met angioprotectieve werking om de cerebrale bloedstroom te herstellen, evenals om het optreden van hersenbloeding (beroerte) te voorkomen op basis van atherosclerose van cerebrale vaten;
  • Artsen schrijven geneesmiddelen van deze groep voor voor longziekten en insufficiëntie van de longslagader;
  • Endocrinologen - om de vaatmembranen in diabetes mellitus en in de pathologie van diabetische angiopathie te herstellen;
  • Cardiologen - schrijven angioprotectors voor in bijna alle pathologieën van het hartorgaan, evenals met een hoge BP-index, in de periode na het infarct, van coronaire insufficiëntie.

  Deze groep geneesmiddelen kan de vaatwand niet volledig herstellen, herstel vindt gedeeltelijk plaats, evenals de eigenschappen van deze geneesmiddelen is een versneld proces van het vormen van een omleidingsroute van het aangetaste vasculaire gebied.

  Dus de bloedtoevoer naar de organen is verbeterd en de cellen van de weefsels hebben geen voedingstekort.

  Cardioloog schrijft angioprotectors voor

  Lijst met medicijnen die van buitenaf en van binnen worden ingenomen

  Angioprotectors, die oraal worden ingenomen, zijn verkrijgbaar in de vorm van tabletpreparaten. En ook in de vorm van capsules en oplossingen voor de introductie in de ader en in de spier.

  Uitwendige preparaten met een anti-beschermend effect zijn beschikbaar in de vorm van zalven voor applicatie op de huid, topische gels.